Lãi suất ngân hàng MSB tháng 1/2024: Đồng loạt giảm

Trong tháng này, biểu lãi suất hiện đang dao động trong khoảng 3 - 4,6%/năm, giảm 0,3 - 1,2 điểm % so với tháng trước. Theo đó, biểu lãi suất này chỉ áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ tại quầy.

Lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 1/2024

Theo đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 - 36 tháng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) giảm 0,3 - 1,2 điểm % so với tháng 12/2023, hiện dao động trong khoảng khoảng 3 - 4,6%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, 3%/năm là mức lãi suất ngân hàng MSB dành cho kỳ hạn 1 - 5 tháng sau khi giảm 0,3 điểm %. Tiếp đó, lãi suất tiền gửi từ kỳ hạn 6 tháng đến 11 tháng là 3,9%/năm, giảm 0,6 điểm % (kỳ hạn 6 - 8 tháng) và 1 điểm (kỳ hạn 9 -11 tháng). 

Tương tư, lãi suất tiền gửi giảm 0,5 điểm % xuống mức 4,6%/năm là tại hai kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng. Đối với kỳ hạn 15 - 36 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 4,6 điểm % - giảm 1,2 điểm % so với tháng trước. 

Ảnh: Báo Công lý

Lưu ý: 

- Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng) áp dụng lãi suất 7%/năm.

- Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng) áp dụng lãi suất 8%/năm.

Xét đến tiền gửi trực tuyến, 3,5 - 4,9%/năm là phạm vi lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 - 36 tháng dành cho tháng này sau khi giảm 0,3 - 1,3 điểm %. 

Theo đó, 4,9%/năm là mức lãi suất cao nhất tại các kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng. 

Bên cạnh đó, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất là 0,5%/năm nếu rút tiền tiết kiệm trước hạn, chỉ áp dụng cho khoản tiền gửi trực tuyến. 

Biểu lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 1/2024

Đơn vị tính

Lãi suất cao nhất

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Rút trước hạn

0

0,5

01 tháng

3

3,5

02 tháng

3

3,5

03 tháng

3

3,5

04 tháng

3

3,5

05 tháng

3

3,5

06 tháng

3,9

4,2

07 tháng

3,9

4,2

08 tháng

3,9

4,2

09 tháng

3,9

4,2

10 tháng

3,9

4,2

11 tháng

3,9

4,2

12 tháng

4,6

4,9

13 tháng

4,6

4,9

15 tháng

4,6

4,9

18 tháng

4,6

4,9

24 tháng

4,6

4,9

36 tháng

4,6

4,9

Nguồn: MSB

Ngân hàng MSB hiện vẫn đang triển khai nhiều sản phẩm tiền gửi khác với lãi suất hấp dẫn trong tháng này như Trả lãi ngay, Rút gốc từng phần, Hợp đồng tiền gửi, Định kỳ sinh lời, Măng non, Ong vàng. 

Lãi suất ngân hàng MSB áp dụng với các sản phẩm huy động vốn khác

Đơn vị tính

Rút gốc từng phần

Trả lãi ngay

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Rút trước hạn

0

0

0

0

01 tháng

3

3,5

2,3

2,75

02 tháng

3

3,5

2,3

2,75

03 tháng

3

3,5

2,5

2,75

04 tháng

3

3,5

2,5

2,75

05 tháng

3

3,5

2,5

2,75

06 tháng

3,9

4,2

3,15

3,15

07 tháng

3,9

4,2

3,15

3,15

08 tháng

3,9

4,2

3,15

3,15

09 tháng

3,9

4,2

3,15

3,15

10 tháng

3,9

4,2

3,15

3,15

11 tháng

3,9

4,2

3,15

3,15

12 tháng

4,6

4,9

3,15

4

13 tháng

4,6

4,9

3,15

4

15 tháng

4,6

4,9

3,15

4

18 tháng

4,6

4,9

3,15

4

24 tháng

4,6

4,9

3,15

4

36 tháng

4,6

4,9

3,15

4

04 - 15 năm

-

-

-

-

Nguồn: MSB

Đơn vị tính

Hợp đồng tiền gửi

Định kỳ sinh lời

Măng non *

Ong vàng (*)

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Rút trước hạn

0

0

0

0

0

01 tháng

3

   

-

-

02 tháng

3

2,3

3,25

-

-

03 tháng

3

2,5

3,25

3

3,25

04 tháng

3

2,5

3,25

3

3,25

05 tháng

3

2,5

3,25

3

3,25

06 tháng

3,9

3,4

3,4

3,9

4,2

07 tháng

3,9

3,4

3,4

3,9

4,2

08 tháng

3,9

3,4

3,4

3,9

4,2

09 tháng

3,9

3,4

3,4

3,9

4,2

10 tháng

3,9

3,4

3,4

3,9

4,2

11 tháng

3,9

3,4

3,4

3,9

4,2

12 tháng

4,6

4,1

4,1

4,6

4,9

13 tháng

4,6

4,1

4,1

4,6

4,9

15 tháng

4,6

4,1

4,1

4,6

4,9

18 tháng

4,6

4,1

4,1

4,6

4,9

24 tháng

4,6

4,1

4,1

4,6

4,9

36 tháng

4,6

4,1

4,1

4,6

4,9

04 - 15 năm

-

-

-

4,6

4,9

Nguồn: MSB

chọn