Biểu lãi suất ngân hàng MSB ổn định trong tháng 12/2023

So với tháng trước, ngân hàng MSB tiếp tục ghi nhận biểu lãi suất không đổi trong tháng 12 này, hiện vào khoảng 3,3 - 5,8%/năm. Theo ghi nhận, 6,2%/năm là mức lãi suất cao nhất dành cho khách hàng gửi tiền online tại kỳ hạn từ 15 tháng trở lên.

Lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 12/2023

Hiện tại, lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) hiện đang dao động từ 3,3%/năm đến 5,8%/năm, tiếp tục ổn định so với tháng trước đó.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng MSB đang được niêm yết ở mức 3,3%/năm tại kỳ hạn 1 - 5 tháng; 4,5%/năm tại kỳ hạn 6 - 8 tháng và 4,9%/năm tại kỳ hạn 9 - 11 tháng. 

Đối với kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, ngân hàng ấn định mức lãi suất tiền gửi không đổi so với tháng trước là 5,1%/năm. Tiếp đó, 5,8%/năm là mức lãi suất dành cho tiền gửi tại các kỳ hạn từ 15 tháng đến 36 tháng. 

Ảnh: baotintuc.vn

Lưu ý: 

- Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng) áp dụng lãi suất 7%/năm.

- Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng) áp dụng lãi suất 8%/năm.

Bên cạnh đó, MSB không có điều chỉnh mới đối với lãi suất ngân hàng thuộc hình thức trực tuyến. Hiện, biểu lãi suất khoảng 3,8 - 6/2%/năm được áp dụng tại kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Ngoài ra, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất là 0,5%/năm nếu gửi tiền trực tuyến rút trước hạn. 

Biểu lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 12/2023

Đơn vị tính

Lãi suất cao nhất

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Rút trước hạn

0

0,5

01 tháng

3,3

3,8

02 tháng

3,3

3,8

03 tháng

3,3

3,8

04 tháng

3,3

3,8

05 tháng

3,3

3,8

06 tháng

4,5

5

07 tháng

4,5

5

08 tháng

4,5

5

09 tháng

4,9

5,4

10 tháng

4,9

5,4

11 tháng

4,9

5,4

12 tháng

5,1

5,5

13 tháng

5,1

5,5

15 tháng

5,8

6,2

18 tháng

5,8

6,2

24 tháng

5,8

6,2

36 tháng

5,8

6,2

Nguồn: MSB

Đặc biệt, ngân hàng MSB vẫn đang triển khai nhiều sản phẩm tiền gửi khác với lãi suất hấp dẫn trong tháng này như Trả lãi ngay, Rút gốc từng phần, Hợp đồng tiền gửi, Định kỳ sinh lời, Măng non, Ong vàng. 

Lãi suất ngân hàng MSB áp dụng với các sản phẩm huy động vốn khác

Đơn vị tính

Rút gốc từng phần

Trả lãi ngay

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Rút trước hạn

0

0

0

0

01 tháng

3,3

3,8

2,6

3,05

02 tháng

3,3

3,8

2,6

3,05

03 tháng

3,3

3,8

2,8

3,05

04 tháng

3,3

3,8

2,8

3,05

05 tháng

3,3

3,8

2,8

3,05

06 tháng

4,5

5

3,75

3,75

07 tháng

4,5

5

3,75

3,75

08 tháng

4,5

5

3,75

3,75

09 tháng

4,9

5,4

4,15

4,15

10 tháng

4,9

5,4

4,15

4,15

11 tháng

4,9

5,4

4,15

4,15

12 tháng

5,4

5,5

4,15

4,3

13 tháng

5,1

5,5

4,15

4,5

15 tháng

5,8

6,2

4,85

5,2

18 tháng

5,8

6,2

4,85

5,2

24 tháng

5,8

6,2

4,85

5,2

36 tháng

5,8

6,2

4,85

5,2

04 - 15 năm

-

-

-

-

Nguồn: MSB

Đơn vị tính

Hợp đồng tiền gửi

Định kỳ sinh lời

Măng non *

Ong vàng (*)

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Rút trước hạn

0

0

0

0

0

01 tháng

3,3

-

-

-

-

02 tháng

3,3

2,6

3,55

-

-

03 tháng

3,3

2,8

3,55

3,25

3,25

04 tháng

3,3

2,8

3,55

3,25

3,25

05 tháng

3,3

2,8

3,55

3,25

3,25

06 tháng

4,5

4

4

4,8

4,8

07 tháng

4,5

4

4

4,8

4,8

08 tháng

4,5

4

4

4,8

4,8

09 tháng

4,9

4,4

4,4

4,8

4,8

10 tháng

4,9

4,4

4,4

5,15

5,15

11 tháng

4,9

4,4

4,4

5,15

5,15

12 tháng

5,1

4,5

4,6

5,3

5,3

13 tháng

5,1

4,5

5,8

5,3

5,3

15 tháng

5,8

5,2

5,5

5,4

5,4

18 tháng

5,8

5,2

5,5

5,4

5,4

24 tháng

5,8

5,2

5,5

5,4

5,4

36 tháng

5,8

5,2

5,5

5,4

5,4

04 - 15 năm

-

-

-

5,4

-

Nguồn: MSB

chọn
Chuyên gia dự báo 'ngày về' của các phân khúc bất động sản
Theo chuyên gia Batdongsan.com.vn, hiện các loại hình bất động sản hầu như vẫn duy trì đặc điểm như trước đây​. Do đó, mốc tăng trưởng của các phân khúc sẽ lặp lại có tính quy luật như chu kì trước.