Lãi suất ngân hàng MSB tháng 11/2023 giảm từ kỳ hạn 15 tháng trở lên

Theo khảo sát ngày 6/11, ngân hàng MSB không có điều chỉnh mới đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 - 13 tháng. Trong khi đó, các kỳ hạn 15 - 36 tháng cùng có mức lãi suất giảm 0,7 điểm % so với tháng trước đó.

Lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 11/2023

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) hiện đang ghi nhận biểu lãi suất trong khoảng 3,3 - 5,8%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Theo đó, lãi suất chỉ giảm tại các kỳ hạn dài từ 15 tháng đến 36 tháng. 

Ảnh: Chứng khoán

Qua khảo sát, lãi suất ngân hàng MSB được ấn định tại mức 3,3%/năm dành cho kỳ hạn 1 - 5 tháng. Tiếp đến là kỳ hạn 6 - 8 tháng với mức lãi suất tiết kiệm 4,5%/năm; kỳ hạn 9 - 11 tháng với 4,9%/năm và kỳ hạn 12, 13 tháng với 5,1%/năm.

Riêng 4 kỳ hạn 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng đang có cùng mức lãi suất ngân hàng là 5,8%/năm, giảm 0,7 điểm % trong lần phát hình mới nhất. 

Lưu ý: 

- Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng) áp dụng lãi suất 7%/năm.

- Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng) áp dụng lãi suất 8%/năm.

Cùng với đó, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất tiền gửi là 3,8 - 6,2%/năm nếu gửi tiền online. Theo ghi nhận, biểu lãi suất này ổn định tại kỳ hạn 1 - 13 tháng và giảm tại kỳ hạn 15 - 36 tháng.

Ngoài ra, 0,5%/năm là mức lãi suất tiền gửi trực tuyến trong trường hợp khách hàng rút tiền tiết kiệm trước hạn. 

Biểu lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 11/2023

Đơn vị tính

Lãi suất cao nhất

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Rút trước hạn

0

0,5

01 tháng

3,3

3,8

02 tháng

3,3

3,8

03 tháng

3,3

3,8

04 tháng

3,3

3,8

05 tháng

3,3

3,8

06 tháng

4,5

5

07 tháng

4,5

5

08 tháng

4,5

5

09 tháng

4,9

5,4

10 tháng

4,9

5,4

11 tháng

4,9

5,4

12 tháng

5,1

5,5

13 tháng

5,1

5,5

15 tháng

5,8

6,2

18 tháng

5,8

6,2

24 tháng

5,8

6,2

36 tháng

5,8

6,2

Nguồn: MSB

Hiện, ngân hàng MSB vẫn đang triển khai nhiều sản phẩm tiền gửi khác với lãi suất hấp dẫn trong tháng này như Trả lãi ngay, Rút gốc từng phần, Hợp đồng tiền gửi, Định kỳ sinh lời, Măng non, Ong vàng. 

Lãi suất ngân hàng MSB áp dụng với các sản phẩm huy động vốn khác

Đơn vị tính

Rút gốc từng phần

Trả lãi ngay

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Rút trước hạn

0

0

0

0

01 tháng

3,3

3,8

2,6

3,05

02 tháng

3,3

3,8

2,6

3,05

03 tháng

3,3

3,8

2,8

3,05

04 tháng

3,3

3,8

2,8

3,05

05 tháng

3,3

3,8

2,8

3,05

06 tháng

4,5

5

3,75

3,75

07 tháng

4,5

5

3,75

3,75

08 tháng

4,5

5

3,75

3,75

09 tháng

4,9

5,4

4,15

4,15

10 tháng

4,9

5,4

4,15

4,15

11 tháng

4,9

5,4

4,15

4,15

12 tháng

5,4

5,5

4,15

4,3

13 tháng

5,1

5,5

4,15

4,5

15 tháng

5,8

6,2

4,85

5,2

18 tháng

5,8

6,2

4,85

5,2

24 tháng

5,8

6,2

4,85

5,2

36 tháng

5,8

6,2

4,85

5,2

04 - 15 năm

-

-

-

-

Nguồn: MSB

Đơn vị tính

Hợp đồng tiền gửi

Định kỳ sinh lời

Măng non *

Ong vàng (*)

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Rút trước hạn

0

0

0

0

0

01 tháng

3,3

-

-

-

-

02 tháng

3,3

2,6

3,55

-

-

03 tháng

3,3

2,8

3,55

3,25

3,25

04 tháng

3,3

2,8

3,55

3,25

3,25

05 tháng

3,3

2,8

3,55

3,25

3,25

06 tháng

4,5

4

4

4,8

4,8

07 tháng

4,5

4

4

4,8

4,8

08 tháng

4,5

4

4

4,8

4,8

09 tháng

4,9

4,4

4,4

4,8

4,8

10 tháng

4,9

4,4

4,4

5,15

5,15

11 tháng

4,9

4,4

4,4

5,15

5,15

12 tháng

5,1

4,5

4,6

5,3

5,3

13 tháng

5,1

4,5

5,8

5,3

5,3

15 tháng

5,8

5,2

5,5

5,4

5,4

18 tháng

5,8

5,2

5,5

5,4

5,4

24 tháng

5,8

5,2

5,5

5,4

5,4

36 tháng

5,8

5,2

5,5

5,4

5,4

04 - 15 năm

-

-

-

5,4

-

Nguồn: MSB

chọn
5 điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030: Thêm một thành phố, lập khu kinh tế 5.300 ha
Đưa thị xã Kinh Môn lên thành phố; phát triển khu kinh tế 5.300 ha; quy hoạch mới 21 khu công nghiệp và hai tuyến dường sắt... là một số điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.