Lãi suất ngân hàng MSB tháng 9/2023: Tất cả kỳ hạn đều giảm

Khảo sát mới nhất cho thấy, ngân hàng MSB điều chỉnh biểu lãi suất giảm ngân hàng xuống mức 4 - 5,4%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ. Trong đó, mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại các kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

Lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 9/2023

So với tháng trước, lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) hiện đang dao động trong khoảng 4 - 5,4%/năm, giảm 0,25 - 0,6 điểm %. Theo đó, khung lãi suất này được áp dụng cho các kỳ hạn 1 - 36 tháng với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ. 

Ảnh: Vnexpress

Cụ thể như sau, khách hàng gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng sẽ nhận được mức lãi suất ngân hàng là 4%/năm, lần lượt giảm 0,25 điểm % (kỳ hạn 1 tháng) và 0,5 điểm % (kỳ hạn 2 - 5 tháng). 

Có cùng mức giảm 0,6 điểm %, các kỳ hạn 6 - 36 tháng với lãi suất ngân hàng MSB tương ứng 5,2%/năm cho kỳ hạn 6 - 11 tháng và 5,4%/năm cho kỳ hạn 12 - 36 tháng. 

Lưu ý: 

- Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng) áp dụng lãi suất 7%/năm

- Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng) áp dụng lãi suất 8%/năm

Bên cạnh đó, lãi suất tiền gửi online hiện đang dao động trong khoảng 4,5 - 5,8%/năm sau khi giảm 0,25 - 0,6 điểm %. Đây biểu lãi suất được áp dụng cho kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. 

Biểu lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 9/2023

Đơn vị tính

Lãi suất cao nhất

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Rút trước hạn

0

0,5

01 tháng

4

4,5

02 tháng

4

4,5

03 tháng

4

4,5

04 tháng

4

4,5

05 tháng

4

4,5

06 tháng

5,2

5,7

07 tháng

5,2

5,7

08 tháng

5,2

5,7

09 tháng

5,2

5,7

10 tháng

5,2

5,7

11 tháng

5,2

5,7

12 tháng

5,4

5,8

13 tháng

5,4

5,8

15 tháng

5,4

5,8

18 tháng

5,4

5,8

24 tháng

5,4

5,8

36 tháng

5,4

5,8

Nguồn: MSB

Song song đó, ngân hàng MSB vẫn đang triển khai nhiều sản phẩm tiền gửi khác với lãi suất hấp dẫn trong tháng này như Trả lãi ngay, Rút gốc từng phần, Hợp đồng tiền gửi, Định kỳ sinh lời, Măng non, Ong vàng. 

Lãi suất ngân hàng MSB áp dụng với các sản phẩm huy động vốn khác

Đơn vị tính

Rút gốc từng phần

Trả lãi ngay

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Rút trước hạn

0

0

0.0

0.0

01 tháng

4

4,5

3.3

3.75

02 tháng

4

4,5

3.3

3.75

03 tháng

4

4,5

3.5

3.75

04 tháng

4

4,5

3.5

3.75

05 tháng

4

4,5

3.5

3.75

06 tháng

5,2

5,9

4.45

4.45

07 tháng

5,2

5,7

4.45

4.45

08 tháng

5,2

5,7

4.45

4.45

09 tháng

5,2

5,7

4.45

4.45

10 tháng

5,2

5,7

4.45

4.45

11 tháng

5,2

5,7

4.45

4.45

12 tháng

5,4

5,8

4.45

4.6

13 tháng

5,4

5,8

4.45

4.8

15 tháng

5,4

5,8

4.45

4.8

18 tháng

5,4

5,8

4.45

4.8

24 tháng

5,4

5,8

4.45

4.8

36 tháng

5,4

5,8

4.45

4.8

04 - 15 năm

-

-

-

-

Nguồn: MSB

Đơn vị tính

Hợp đồng tiền gửi

Định kỳ sinh lời

Măng non *

Ong vàng (*)

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Rút trước hạn

0

0

0

0

0

0

01 tháng

4

-

-

-

-

-

02 tháng

4

3,3

4,25

-

-

-

03 tháng

4

3,5

4,25

3,25

3,25

3,25

04 tháng

4

3,5

4,25

3,25

3,25

3,25

05 tháng

4

3,5

4,25

3,25

3,25

3,25

06 tháng

5,2

4,7

4,7

4,8

4,8

4,8

07 tháng

5,2

4,7

4,7

4,8

4,8

4,8

08 tháng

5,2

4,7

4,7

4,8

4,8

4,8

09 tháng

5,2

4,7

4,7

4,8

4,8

4,8

10 tháng

5,2

4,7

4,7

5,15

5,15

5,15

11 tháng

5,2

4,7

4,7

5,15

5,15

5,15

12 tháng

5,4

4,8

4,9

5,3

5,3

5,3

13 tháng

5,4

4,8

5,1

5,3

5,3

5,3

15 tháng

5,4

4,8

5,1

5,4

5,4

5,4

18 tháng

5,4

4,8

5,1

5,4

5,4

5,4

24 tháng

5,6

4,8

5,1

5,4

5,4

5,4

36 tháng

5,4

4,8

5,1

5,4

5,4

5,4

04 - 15 năm

-

-

-

5,4

5,4

-

Nguồn: MSB

chọn
Bình Phước sẽ phát triển mạnh Chơn Thành và Đồng Xoài, hình thành vùng đô thị lớn phía Nam
Theo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tỉnh này xác định Chơn Thành và Đồng Xoài là hai đô thị cùng tăng trưởng mạnh, là cơ sở để phát triển vùng đô thị lớn ở phía Nam.