Biểu lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 1/2024 mới nhất

Theo ghi nhận mới nhất tại ngân hàng KienlongBank, lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân tại quầy và qua kênh online được điều chỉnh giảm tại nhiều kỳ hạn. Hiện tại, mức lãi suất cao nhất là 6%/năm đối với các khoản tiết kiệm online kỳ hạn 18 - 36 tháng.

Biểu lãi suất cho khách hàng cá nhân tại Kienlongbank trong tháng 1/2024

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 8/1, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã có động thái điều chỉnh giảm đối với biểu lãi suất tiết kiệm mới nhất.

Vì vậy, khung lãi suất huy động cho kỳ hạn gửi 1 - 60 tháng, hình thức lĩnh lãi cuối kỳ sẽ dao động từ 3,75%/năm đến 5,9%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân.

Hiện tại, các kỳ hạn 1 - 5 tháng được ngân hàng triển khai mức lãi suất chung là 3,75%/năm, thấp hơn 0,6 điểm % so với cùng kỳ tháng trước.

Đồng thời, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng cũng giảm đồng loạt 0,2 điểm %, xuống mức tương ứng là 5%/năm (kỳ hạn 6 - 8 tháng), 5,2%/năm (kỳ hạn 9 tháng) và 5,3%/năm (kỳ hạn 10 - 12 tháng).

Tương tự, kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng có lãi suất cùng giảm 0,1 điểm %, lần lượt đạt mức 5,4%/năm và 5,5%/năm.

Trường hợp khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm tại kỳ hạn 17 - 36 tháng sẽ nhận được mức lãi suất là 5,8%/năm, thấp hơn tháng trước 0,2 điểm %.

Lãi suất ngân hàng Kiên Long dành cho các tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 60 tháng là 5,9%/năm - giảm 0,3 điểm %. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận trong biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng cá nhân.

Ảnh: Kiên Long Bank

Còn lại các khoản tiền gửi không kỳ hạn tiền gửi ngắn hạn từ 1 tuần đền 3 tuần, lãi suất tiền gửi tiếp tục duy trì ở mức không đổi là 0,5%/năm.

Ngoài ra, khách hàng có thể tham khảo thêm các hình thức lãnh lãi khác với mức lãi suất đa dạng như: Lãnh lãi định kỳ 12 tháng (5,31 - 5,64%/năm), lãnh lãi định kỳ 6 tháng (5,23 - 5,64%/năm), lãnh lãi định kỳ 3 tháng (4,97 - 5,6%/năm), lãnh lãi định kỳ 1 tháng (3,73 - 5,59%/năm) và lãnh lãi đầu kỳ (3,69 - 5,36%/năm).

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn gửi

Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lãnh lãi định kỳ (%/năm)

Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)

12 tháng

6 tháng

3 tháng

1 tháng

 

1 tuần

0,5

         

2 tuần

0,5

         

3 tuần

0,5

         

01 tháng

3,75

       

3,74

02 tháng

3,75

     

3,74

3,73

03 tháng

3,75

     

3,74

3,72

04 tháng

3,75

     

3,73

3,7

05 tháng

3,75

     

3,73

3,69

06 tháng

5

   

4,97

4,95

4,88

07 tháng

5

     

4,94

4,86

08 tháng

5

     

4,93

4,84

09 tháng

5,2

   

5,13

5,11

5

10 tháng

5,3

     

5,2

5,08

11 tháng

5,3

     

5,19

5,05

12 tháng

5,3

 

5,23

5,2

5,18

5,03

13 tháng

5,4

     

5,26

5,1

15 tháng

5,5

   

5,35

5,33

5,15

17 tháng

5,8

     

5,59

5,36

18 tháng

5,8

 

5,64

5,6

5,57

5,34

24 tháng

5,8

5,64

5,56

5,53

5,5

5,2

36 tháng

5,8

5,49

5,42

5,38

5,36

4,94

60 tháng

5,9

5,31

5,24

5,2

5,18

4,56

Nguồn: Kienlongbank.

Cập nhật lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Ngân hàng Kiên Long mới nhất hiện nay

So với cùng kỳ tháng trước, biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại Ngân hàng Kiên Long cũng ghi nhận giảm, với mức điều chỉnh 0,1 - 0,8 điểm % đối với lãi suất của các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.

Do đó, phạm vi lãi suất áp dụng cho các khoản tiền gửi online tại kỳ hạn 1 - 36 tháng sẽ nằm trong khoảng 3,95 - 6%/năm.

Đặc biệt, khi tham gia gửi tiền online tại Kienlongbank, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất cao hơn khoảng 0,3 - 1 điểm % so với mức lãi suất tiết kiệm tại quầy, ứng với từng kỳ hạn.

Có thể thấy, các khoản tiết kiệm trực tuyến tại kỳ hạn 18 - 36 tháng đang có mức lãi suất ngân hàng cao nhất trong tháng 1 này là 6%/năm.

Kỳ hạn

Lãi suất

01 tháng

3,95

02 tháng

3,95

03 tháng

3,95

06 tháng

5,2

09 tháng

5,4

12 tháng

5,5

13 tháng

5,6

15 tháng

5,7

18 tháng

6

24 tháng

6

36 tháng

6

Nguồn: Kienlongbank.

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (8/6 - 14/6): Duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên, sắp khởi công nhiều cao tốc
Sắp khởi công nhiều cao tốc; duyệt quy hoạch du lịch Việt Nam và quy hoạch tỉnh Hưng Yên; Hà Nội đang lập báo cáo khả thi xây cầu Tứ Liên... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.