Bình Định đấu giá 42 lô đất ở tại huyện Phù Cát, khởi điểm từ 525 triệu đồng/lô

42 lô đất ở tại điểm dân cư số 1-2020 thôn Thắng Kiên, thuộc khu QHDC năm 2020 xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định –TBĐ: 13,17 và TBĐ 40, có diện tích từ 137,5 m2/lô đến 201,73 m2/lô.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát.

Cụ thể là quyền sử dụng 42 lô đất ở tại điểm dân cư số 1-2020 thôn Thắng Kiên, thuộc khu QHDC năm 2020 xã Cát Khánh –TBĐ: 13,17 và TBĐ 40. Diện tích các lô đất từ 137,5 m2/lô đến 201,73 m2/lô.

42 lô đất có mức giá khởi điểm từ 525 đến 847 triệu đồng/lô. Tổng giá khởi điểm của các lô đất là hơn 24,22 tỷ đồng.

Thông tin 42 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).          

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 16h ngày 15/11 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16h ngày 15/11 tại hội trường UBND xã Cát Khánh, huyện Phù Cát.

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản từ 7h30 ngày 18/11 tại hội trường UBND xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Hình thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp kết hợp với đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ 37 Phan Đình Phùng, TP Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại 0256.3812837.

chọn
Hình ảnh đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu đang xây dựng
Tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển đang xây dựng qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu thuộc địa bàn các xã Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa và Hải Nam.