Bình Định phấn đấu thu khoảng 5.000 tỷ đồng từ đấu giá đất

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất năm 2024 đối với các quỹ đất do tỉnh quản lý.

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất năm 2024 đối với các quỹ đất do tỉnh quản lý.

Năm 2024, tỉnh Bình Định phấn đấu sẽ thu khoảng 5.000 tỷ đồng từ việc đấu giá khoảng 690 lô đất trên tổng số  1.956 lô đất được giao theo kế hoạch.

Theo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất năm 2024, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao đấu giá 670 lô với diện tích 29,46 ha; Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh được giao 963 lô với tổng diện tích 17,21 ha;

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh được giao 223 lô với tổng diện tích 125,03 ha.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát xây dựng phương án và quyết định đấu giá, xác định giá khởi điểm trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất theo quy định.

Cùng với đó, các đơn vị tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật quỹ đất năm 2023 còn lại và các quỹ đất năm 2024 để kịp thời thực hiện các thủ tục có liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất để thu ngân sách trong năm 2024.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiến hành rà soát, lập các thủ tục có liên quan đến chủ trương đầu tư, tiêu chí đấu giá, phương án và quyết định đấu giá, xác định giá khởi điểm... trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất theo đúng quy định.

UBND tỉnh giao các sở ban ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn Ban Quản lý khu kinh tế, Ban Giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất triển khai thực hiện theo hướng đơn giản hóa và rút gọn thủ tục, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất.

chọn
Vì sao biệt thự, nhà phố ế ẩm?
Hiện nay, giá biệt thự và shophouse tại TP HCM chủ yếu tập trung ở mức trên 30 tỷ/căn, vượt xa khả năng chi trả của đa số bộ phận người dân. Điều này phần nào khiến phân khúc này rơi vào tình trạng hoạt động yếu nhất trong 5 năm qua.