Bình Dương muốn khởi công hai đại dự án năm nay

Hai dự án Vành đai 4 TP HCM và cao tốc TP HCM - Chơn Thành với tổng mức đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng dự kiến sẽ được tỉnh Bình Dương khởi công trong năm nay.

Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương. (Ảnh chụp từ báo cáo ĐTM).

Theo Cổng TTĐT tỉnh Bình Dương, ngày 10/5, lãnh đạo tỉnh đã chủ trì họp nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm đường Vành đai 3 TP HCM, đường Vành đai 4 TP HCM và cao tốc TP HCM - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương.

Cuộc họp cđã báo cáo tình hình triển khai dự án đường Vành đai 4 TP HCM đoạn đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT; chia làm 02 dự án thành phần: Giải phóng mặt bằng và xây lắp.

Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng đoạn Thủ Biên - Đất Cuốc dài 12,5 km và phê duyệt hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng một số đoạn tuyến từ Đất Cuốc - sông Sài Gòn (khoảng 4,6 km).

Sở Giao thông Vận tải hiện đang thẩm định hồ sơ ranh các đoạn còn lại. Công tác giải phóng mặt bằng sẽ tiếp tục được thực hiện song song và phê duyệt cùng với dự án xây lắp. 

Đối với công tác xây lắp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đang triển khai lập chi phí lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong cả nước. 

Theo kế hoạch, Bình Dương sẽ khởi công đường Vành đai 4 trong quý III/2024 (dự kiến trong tháng 7/2024). 

Lãnh đạo huyện Bắc Tân Uyên cho biết, huyện đã chuẩn bị quỹ đất sạch cho công tác khởi công dự án đường Vành đai 4.

Đại diện Tổng công ty Becamex IDC và Tập đoàn Đèo Cả ​đã chia sẻ về việc bổ sung một số nút giao, đoạn tuyến như đoạn cảng An Tây nhằm khai thác hiệu quả tuyến đường Vành đai 4 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.

Đường Vành đai 4 TP HCM đoạn đi qua Bình Dương dài 47,4 km, tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng. 

Cao tốc TP HCM - Chơn Thành dài hơn 45 km đi qua các huyện, thành phố: Thuận An, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng thuộc tỉnh Bình Dương, có tổng mức đầu tư trên 17.408 tỷ đồng, phương thức đầu tư PPP, loại hợp đồng BOT.

Tỉnh đã giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang thẩm định hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng. Dự án sẽ triển khai song song quá trình lập, thẩm định hồ sơ xây lắp để đảm bảo tiến độ đề ra.

Các sở ngành đang phối hợp triển khai các bước tiếp theo của dự án như: Hoàn thiện hồ sơ cắm mốc giải phóng mặt bằng, hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng BOT… phấn đấu triển khai thi công dự án cao tốc TP HCM - Chơn Thành trong dịp 2/9 tới.

Đối với đường Vành đai 4, các sở ngành nghiên cứu, thảo luận với đơn vị thi công về các nút giao để khai thác hiệu quả tuyến đường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp công tác chọn tư vấn giá; từng địa phương sát sao tiến độ từng dự án thành phần. Hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi đường Vành đai 4 trong tháng 5/2024. Đồng thời hoàn thành phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cao tốc TP HCM - Chơn Thành. 

chọn
Hình ảnh CCN Trác Văn tại thị xã Duy Tiên, Hà Nam gần 57 ha đang xây dựng hạ tầng
CCN Trác Văn tại thị xã Duy Tiên, Hà Nam có quy mô gần 57 ha, bắt đầu thi công vào quý I/2023. Chủ đầu tư của dự án này là Công ty Đông Dương.