Bộ Giáo dục yêu cầu báo cáo việc thực hiện hát quốc ca trong lễ chào cờ

Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục báo cáo việc thực hiện nền nếp, kỷ cương, kỷ luật trong trường học, trong đó có việc thực hiện và duy trì hát quốc ca trong trường học.
bo giao duc yeu cau bao cao viec thuc hien hat quoc ca trong le chao co
Bộ Giáo dục - Đào tạo yêu cầu báo cáo về số lượng các trường thực hiện hát quốc ca trong lễ chào cờ. ẢNH NGỌC THẮNG

Công văn do bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo ký, gửi các sở Giáo dục - Đào tạo, các trường cao đẳng, đại học, yêu cầu báo cáo tình hình triển khai xây dựng nền nếp, kỷ cương, kỷ luật trong trường học.

Theo đó, các Sở Giáo dục - Đào tạo và các trường báo cáo về việc xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường, xây dựng và sử dụng khẩu hiệu trong khuôn viên trường học theo hướng dẫn của Bộ; việc thực hiện quy định về tổ chức cho học sinh, sinh viên trực tiếp lao động tập thể, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường; việc thực hiện và duy trì hát quốc ca trong các lễ chào cờ; tình hình tổ chức hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục cũng báo cáo về tình hình thực hiện tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ, tập thể dục tại chỗ; việc xây dựng và sử dụng các công trình thể thao phục vụ cho việc tập luyện của học sinh, sinh viên.

Bộ Giáo dục - Đào tạo cũng yêu cầu báo cáo về số cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên; số học sinh, sinh viên vi phạm quy định, quy chế hoạt động của nhà trường trong 3 năm (2015, 2016 và 2017). Số trường đã tổ chức đối thoại giữa cán bộ quản lý, nhà giáo với người học trong năm học.

Suốt thời gian khá dài vừa qua, dư luận lo lắng và bàn thảo nhiều về những hiện tượng tiêu cực, vi phạm đạo đức, lối sống của giới trẻ; những biểu hiện phai nhạt lý tưởng và nhiều vụ việc ảnh hưởng tới văn hóa học đường.

chọn