Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ Bình Dương nghiên cứu tuyến đường sắt Bàu Bàng - Cái Mép

Đối với nội dung đề xuất của UBND tỉnh Bình Dương , Bộ GTVT ủng hộ chủ trương giao UBND tỉnh Bình Dương tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt đoạn từ Bàu Bàng đến Dĩ An. Dự kiến hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi năm 2023, báo cáo cấp có thẩm quyền cuối năm 2024.

Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ tham gia ý kiến về cơ chế đầu tư các tuyến đường Vành đai 4 TP HCM, đường cao tốc TP HCM - Chơn Thành, đường sắt Bàu Bàng - Thị Vải - Cái Mép.

Đối với tuyến đường sắt Bàu Bàng - Thị Vải - Cái Mép, theo Bộ Giao thông Vận tải, đây là đoạn tuyến thuộc các tuyến đường sắt Dĩ An - Lộc Ninh, Trảng Bom - Hòa Hưng (nhánh tuyến mới đường sắt Hà Nội - TP HCM) và tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu đã được hoạch định với lộ trình nghiên cứu, đầu tư trong giai đoạn đến năm 2030 tại Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Các tuyến đường sắt nêu trên cũng nằm trong danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025 (dự kiến hình thức đầu tư PPP – hợp tác công tư).

Hiện nay, Bộ GTVT đã tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt, tuy nhiên, do Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển đường sắt điều chỉnh, Luật đầu tư công được ban hành, sửa đổi và nguồn vốn đầu tư hạn hẹp nên tạm dừng nghiên cứu.

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT đã tiếp tục giao Ban Quản lý dự án Đường sắt lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đơn vị này đã lựa chọn nhà thầu tư vấn và triển khai lập Báo cáo đầu kỳ; dự kiến hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi năm 2023, báo cáo cấp có thẩm quyền cuối năm 2024.

Đối với nội dung đề xuất của UBND tỉnh Bình Dương , Bộ GTVT ủng hộ chủ trương giao UBND tỉnh Bình Dương tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt đoạn từ Bàu Bàng đến Dĩ An.

Bộ GTVT sẽ tiếp tục cân đối nguồn lực giao các đơn vị nghiên cứu đoạn từ Dĩ An - Biên Hòa trong thời gian tới. Trường hợp UBND tỉnh Bình Dương huy động được nguồn lực theo phương án đề xuất, Bộ GTVT đề nghị tỉnh nghiên cứu phương án tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi bao gồm đoạn từ Bàu Bàng đến Dĩ An và đoạn nối từ Dĩ An tới Biên Hòa.

Tuy nhiên, Bộ GTVT cho hay, do đặc thù của lĩnh vực đường sắt yêu cầu về công nghệ - kỹ thuật cần phải bảo đảm đồng bộ, kết nối giữa các tuyến đường sắt phải thống nhất, quy mô phù hợp với yêu cầu khai thác toàn mạng lưới. Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo đơn vị lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án Đường sắt trong quá trình triển khai để bảo đảm sự đồng bộ và hiệu quả.

chọn
T&T và 2 doanh nghiệp sẽ đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, khai thác vào năm 2027
Tuần tới, HĐND tỉnh Lâm Đồng sẽ họp xem xét thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Trong giai đoạn 1, cao tốc này sẽ được đầu tư với tổng vốn 19.521 tỷ đồng theo phương thức BOT, dự kiến khai thác vào năm 2027.