Bộ Tài chính: Chưa xây dựng dự thảo Luật đối với tài sản là nhà, đất

Trước sự quan tâm của dư luận xung quanh chính sách thuế đối với tài sản là bất động sản, Bộ Tài chính khẳng định: "Hiện nay, Bộ Tài chính chưa xây dựng dự thảo Luật đối với tài sản là nhà, đất".

Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 16/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2114 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19 của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, theo đó giao Bộ Tài chính chủ trì, thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu, rà soát Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN). Thời hạn báo cáo Chính phủ là chậm nhất trước ngày 30/9 và báo cáo UBTVQH chậm nhất trước ngày 30/12 năm nay.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, ngày 24/2, Bộ Tài chính gửi công văn lấy ý kiến, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan tổng kết, đánh giá tác động về tình hình thực hiện Luật thuế SDĐNN và Luật thuế SDĐPNN.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính cho biết, Bộ chưa xây dựng dự thảo Luật đối với tài sản là nhà, đất để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trước khi trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Hiện tại, trên cơ sở vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương và tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, Bộ sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình triển khai thi hành Luật thuế SDĐNN và Luật thuế SDĐPNN để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản, báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ; đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, thông lệ quốc tế, tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến tài sản và đặt trong tổng thể cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2021 - 2030.

chọn
Tiến độ dự án Bình Giang hơn nghìn tỷ của doanh nghiệp nhà HUD tại Hải Dương
Hudland - công ty con của HUD đang triển khai 2 dự án, trong đó có khu dân cư 1.224 tỷ đồng tại huyện Bình Giang, Hải Dương. Dự án này hiện đã cơ bản hoàn thành các hạng mục giai đoạn 1.