Bộ Tài chính: Sẽ có nghị định mới về quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất

Nghị định sẽ điều chỉnh việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất (không bao gồm nhà ở, đất ở) giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý.

Sẽ có Nghị định mới về quản lý nhà, đất giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý. (Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

Theo Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính, hiện nay trên cả nước có 31 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quỹ nhà, đất giao cho tổ chức quản lý, kinh doanh nhà.

Quỹ nhà, đất đang giao cho các tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà của địa phương theo các mô hình: Giao cho doanh nghiệp quản lý (5 địa phương), giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý (11 địa phương), giao cho cơ quan nhà nước quản lý (7 địa phương), giao cho nhiều mô hình quản lý (8 địa phương).

Các tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà tại các địa phương đang thực hiện quản lý 87.664 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích hơn 23,7 triệu m2, tổng diện tích sàn là hơn 5,2 triệu m2. Trong đó diện tích đất ở là gần 22 triệu m2, diện tích nhà ở là hơn 4,3 triệu m2; diện tích đất không để ở là hơn 21,5 triệu m2, diện tích nhà không để ở là hơn 1,2 triệu m2.

Theo ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản, hiện nay việc giao tài sản nhà, đất cho các đối tượng quản lý tại Luật Quản lý tài sản công. Tuy nhiên, qua tổng kết trên cơ sở báo cáo các địa phương, Cục nhận thấy, đối tượng được giao quản lý quỹ nhà, đất; cơ chế áp dụng cho việc quản lý và khai thác đối với quỹ nhà, đất cũng còn khác nhau giữa các địa phương.

Bộ Tài chính đã đề xuất, báo cáo với Thủ tướng xây dựng một nghị định để quy định chi tiết hơn các nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng và khai thác đối với quỹ nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước. Qua đó sẽ xác định quỹ nhà, đất nào còn tiếp tục giữ hay phải xử lý theo các quy định của pháp luật có liên quan. Nếu giữ lại thì sẽ giao cho đối tượng nào quản lý, gắn với cơ chế sử dụng và khai thác đối với từng loại hình tổ chức đó.

Vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có Công văn chỉ đạo giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, các cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức xây dựng dự thảo nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý. Hiện nay Bộ Tài chính đang bắt đầu triển khai, thực hiện xây dựng nghị định này.

Dự kiến nghị định sẽ điều chỉnh việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất (không bao gồm nhà ở, đất ở) giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý.

Nghị định dự kiến bao gồm các nội dung chính sau: quy định về việc phân loại nhà, đất đang giao cho tổ chức có chức năng, quản lý kinh doanh nhà địa phương quản lý; quy định về việc giao nhà, đất cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương (đơn vị sự nghiệp, công ty quản lý, kinh doanh nhà) quản lý; quy định về các hình thức quản lý, khai thác nhà, đất; quy định về việc xác định giá cho thuê, đấu giá cho thuê; quy định về hạch toán, theo dõi, bảo trì tài sản; quy định về cải tạo, sửa chữa, xây dựng trên diện tích nhà, đất cho thuê; quy định về việc xử lý nhà, đất; quy định về việc quản lý sử dụng số tiền thu được từ việc khai thác nhà, đất; chế tài xử lý các hành vi vi phạm; quy định về xử lý chuyển tiếp.

chọn
Giá rao bán biệt thự khu Tây Hồ Tây tăng nóng
Ghi nhận của Avision Young trong quý II/2024, thị trường biệt thự thứ cấp khu vực như phía Tây Hồ Tây đang trở thành điểm nóng. Giá biệt thự tại các dự án như Starlake, Ngoại Giao Đoàn hay Ciputra đều tăng đáng kể.