Bộ Tài chính: Đưa giá đất từng vị trí, đoạn đường vào Bảng giá đất có hệ số điều chỉnh để chống thất thu thuế

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tính thuế, Bộ Tài chính đề nghị UBND cấp tỉnh ban hành Bảng giá đất (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất) đối với các vị trí, đoạn đường, đường; đảm bảo phù hợp với giá giao dịch thực tế và giá bán ra của chủ đầu tư.

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 3849 ngày 28/4 gửi UBND các tỉnh về việc chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo đó, trong thời gian vừa qua, nhiều UBND cấp tỉnh đã xây dựng Đề án để triển khai chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản và đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên trong quá trình triển khai còn phát sinh một số vướng mắc, khó khăn. 

Để đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý về hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo một số nội dung.

Cụ thể, đối với các vị trí đất, đoạn đường, đường đã có giá theo Bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành, đề nghị UBND cấp tỉnh ban hành Bảng giá đất, bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất nhằm tạo điều kiện cho công tác tính thuế. 

Đối với các vị trí đất, đoạn đường, đường chưa có giá tại Bảng giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu cho UBND cấp tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất cụ thể đối với từng vị trí. Giá đất phải đảm bảo phù hợp với giá giao dịch thực tế trên thị trường và giá bán ra của chủ đầu tư.

Trường hợp chưa ban hành thì yêu cầu chủ đầu tư trên địa bàn công khai giá bán theo quy định và thông báo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện các giao dịch về bất động sản hình thành trong tương lai, khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.

Bên cạnh đó, các cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông có trách nhiệm phổ biến pháp luật, tuyên truyền, hướng dẫn rõ về vị trí, đường phố, cách xác định và áp dụng cụ thể giá của từng loại bất động sản, bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất, để tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng khi kê khai nghĩa vụ tài chính.

Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan có liên quan cần thường xuyên khảo sát để xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch chuyển nhượng bất động sản, làm căn cứ để tham mưu UBND cấp tỉnh xác định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm sát với giá thực tế trên thị trường, tránh thất thu thuế.

Trong trường hợp có phát sinh biến động, giá cao hơn giá UBND đã ban hành (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất), Bộ sẽ chỉ đạo cơ quan thuế cung cấp cơ sở dữ liệu mà người nộp thuế đã kê khai để tham mưu cho UBND cấp tỉnh ban hành Bảng giá và hệ số điều chỉnh giá mới.

Bộ Tài chính cho biết, hiện Bộ đang rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

chọn
[Photostory] Hiện trạng hai dự án trọng điểm của Năm Bảy Bảy tại TP HCM
NBB Garden 2 và NBB Garden 3 là hai dự án trọng điểm của Năm Bảy Bảy, tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành thủ tục đầu tư trong năm nay.