Nghiên cứu bổ sung thu thuế nhà để hạn chế đầu cơ

Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 hướng tới nghiên cứu tăng mức điều tiết đối với đất và bổ sung thu thuế đối với nhà nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả và hạn chế đầu cơ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 508 ngày 23/4 phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu cải cách chính sách thuế là hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn của hệ thống thuế tốt theo thông lệ quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu về nguồn lực để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. 

Bao gồm các sắc thuế, phí, lệ phí chủ yếu sau đây: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; thuế tài nguyên; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế bảo vệ môi trường; các khoản phí, lệ phí và thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Trong đó, đối với các loại thuế liên quan đến tài sản (bao gồm cả thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp), nhiệm vụ cụ thể là tiếp tục thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025. Điều này góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

Đáng chú ý, trên cơ sở tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nghiên cứu tăng mức điều tiết đối với đất và bổ sung thu thuế đối với nhà nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả; hạn chế đầu cơ nhà, đất; đảm bảo động viên nguồn thu hợp lý, ổn định cho ngân sách Nhà nước, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam và thông lệ quốc tế. 

Đồng thời, xây dựng chính sách thuế theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ xác định rõ đối tượng chịu thuế, số thuế phải nộp; đồng bộ với quy định của pháp luật về đất đai và quy định của pháp luật có liên quan.

Trước đó, vấn đề đánh thuế lên nhà và bất động sản đã được các chuyên gia nhiều lần đề cập như là một trong những biện pháp giúp quản lý thị trường bất động sản, hạn chế tình trạng đầu cơ, bỏ hoang dự án, đất đai.

chọn
Giá bất động sản dự án sẽ leo thang với Luật Đất đai mới?
Theo chuyên gia Savills, với Luật Đất đai 2024, giá đất bồi thường trong giải phóng mặt bằng cho các dự án sẽ tăng cao, khiến tổng chi phí đầu tư ban đầu của dự án tăng, có thể dẫn đến giá BĐS dự án tăng theo.