Bộ Tài chính: Đánh thuế lũy tiến người sử dụng nhiều đất từng bước hạn chế đầu cơ, phát triển lành mạnh thị trường

Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị nên có chính sách đánh thuế lũy tiến trên số tài sản bất động sản và giá trị tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất.

Việc thực hiện các chính sách thuế, phí, lệ phí đối với bất động sản đã góp phần khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, từng bước hạn chế đầu cơ, sử dụng lãng phí đất đai, khuyến khích thị trườngphát triển lành mạnh. (Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

Vừa qua, Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ban Dân nguyện chuyển đến tại công văn số 487 ngày 14/6. Theo đó, cử tri kiến nghị Nhà nước nên có chính sách đánh thuế lũy tiến trên số tài sản bất động sản và giá trị tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất.

Cử chi cho rằng cần phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương về vấn đề này và quyết định trên cơ sở khung giá của Chính phủ, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản trước mắt và lâu dài; tạo sự công bằng, bình ổn chính sách thuế trong lĩnh vực bất động sản.

Về kiến nghị này, Bộ Tài chính trả lời, hệ thống chính sách thuế, phí và lệ phí hiện hành đối với bất động sản đã cơ bản bao quát đầy đủ các khoản thu liên quan đến bất động sản phát sinh trong cả ba giai đoạn.

Với giai đoạn xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản là lệ phí trước bạ; với giai đoạn sử dụng, khai thác bất động sản là thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và với giai đoạn chuyển nhượng bất động sản là thuế thu nhập đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cũng đã quy định áp dụng mức thuế suất lũy tiến đối với người sử dụng nhiều thửa đất ở trong phạm vi cấp tỉnh.

Cụ thể, 0,03% đối với diện tích trong hạn mức, 0,07% đối với phần diện tích vượt không quá ba lần hạn mức và 0,15% đối với phần diện tích vượt trên ba lần hạn mức. Áp dụng mức thuế suất cao đối với đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định là 0,15%; với đất lấn, chiếm là 0,2%.

Bộ Tài chính cho biết việc thực hiện các chính sách thuế, phí, lệ phí đối với bất động sản trong thời gian qua đã góp phần tăng cường quản lý nhà nước đối với đất đai, khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng đất tiết kiệm, từng bước hạn chế đầu cơ, sử dụng lãng phí đất đai, khuyến khích thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Hiện Bộ Tài chính đang tổng hợp, xây dựng báo cáo rà soát các luật thuế để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản, báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng tiến bộ đã nêu tại Quyết định số 2114 ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế, tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến bất động sản và đặt trong tổng thể cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2021 - 2030. 

chọn
Đối lập 2 khu vực sắp 'lên đời' ở Lâm Đồng: Đất nền Bảo Lâm được săn đón, Lạc Dương lác đác vài chục giao dịch
Thời gian tới, toàn bộ huyện Lạc Dương sẽ sáp nhập vào TP Đà Lạt, trong khi 5 xã của huyện Bảo Lâm cũng sẽ được sáp nhập vào TP Bảo Lộc. Tuy nhiên, diễn biến thị trường bất động sản tại Lạc Dương và Bảo Lâm lại đi ngược nhau.