Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ rõ 2 vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, hiện có 2 vướng mắc là trong việc chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội diễn ra ngày 21/2, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công thì các cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phải chủ động tháo gỡ các vướng mắc.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, hiện có 2 vướng mắc là trong việc chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư.

 Bộ trưởng Bộ tài chính Hồ Đức Phước phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).


Trong chuẩn bị đầu tư, quy định hiện hành là khi có tiền thì mới được lập dự án đầu tư, nhưng bố trí được tiền mới lập dự án đầu tư thì 2 năm sau mới giải ngân được. Để gỡ nút thắt này, Bộ Tài chính đã kiến nghị dùng chi thường xuyên có tính chất đầu tư để lập dự án đầu tư khi cần thiết.

“Và khi được bố trí vốn đầu tư thì khi thực hiện đầu tư sẽ không có vướng mắc gì cả. Thế nhưng bây giờ chúng ta bố trí vốn xong mới lập dự án đầu tư thì vướng hết", Bộ trưởng nói.

Do vậy, Bộ trưởng Tài chính cho rằng các cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phải chủ động tháo gỡ các vướng mắc. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; kịp thời điều chỉnh các đơn giá cho phù hợp với thực tiễn để bảo đảm công trình có chất lượng bền vững,…

Về vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng, Bộ trưởng cho biết, theo quy định, cấp tỉnh phê duyệt đơn giá. Tỉnh phải phê duyệt đơn giá, sau đó về các huyện thành lập các Hội đồng đền bù và phê duyệt các phương án đền bù. Việc này, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng không có vấn đề gì khó khăn hết.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được Quốc hội quyết nghị là 711.684,386 tỷ đồng. Trong số đó, số vốn chưa phân bổ chi tiết là 4.640,188 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương.

Căn cứ số vốn 707.044,198 tỷ đồng đã được Quốc hội phân bổ chi tiết cho từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn là 707.044,198 tỷ đồng, bằng 100% số vốn Quốc hội quyết nghị.

Đến hết ngày 17/2, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án là 595.616,003 tỷ đồng, đạt 84,2% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, bao gồm: vốn ngân sách trung ương là 305.950.525 tỷ đồng, đạt 84,1%, vốn ngân sách địa phương là 289.665,478 tỷ đồng, đạt 84,4%. 

chọn