Các DN mua lại gần 17.500 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 8, thấp nhất trong 6 tháng trở lại đây

Có thể thấy, hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp đã hạ nhiệt trong tháng 8, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 3, sau khi Nghị định 08 được ban hành và có hiệu lực.

Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tính đến ngày 31/8, thị trường có 22 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 8 với tổng giá trị 25.055 tỷ đồng và không có đợt phát hành ra công chúng nào. Các đợt phát hành có lãi suất trung bình 9,4%/năm, kỳ hạn trung bình là 5,7 năm.

 Nguồn: VBMA.

Riêng đối với ngành bất động sản, có 4 doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong tháng 8 với tổng giá trị phát hành là 8.270 tỷ đồng, chiếm 33% trong tổng số. Lãi suất trái phiếu dao động trong khoảng từ 10,5%/năm - 14%/năm, kỳ hạn từ 1 - 5 năm. 

Các doanh nghiệp bất động sản phát hành trong tháng 8 là Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Liên Lập (1.470 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư Nhà ở xã hội Xuân Thành (800 tỷ đồng), CTCP Phú Thọ Land (1.900 tỷ đồng) và Công ty TNHH Bất động sản Lan Việt (4.100 tỷ đồng). 

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 132.358 tỷ đồng, gồm 17 đợt phát hành công chúng trị giá 16.476 tỷ đồng (chiếm 12,4% tổng giá trị phát hành) và 101 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 115.882 tỷ đồng (chiếm 87,6% tổng số).

Trong đó, ngành Ngân hàng chiếm đa số với 53.931 tỷ đồng (chiếm 40,7%), theo sau là nhóm Bất động sản với 46.765 tỷ đồng (chiếm 35,3%).

Trong tháng 8, các doanh nghiệp đã mua lại 17.489 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là mức mua lại thấp nhất kể từ tháng 3, sau khi Nghị định 08 (về việc "Sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế") được ban hành và có hiệu lực.   

 Nguồn: VBMA.  

Mặt khác, theo Chứng khoán VNDirect, hoạt động đàm phán thay đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ vẫn diễn ra tích cực trong tháng 8. Tính đến ngày 23/8, đã có 44 tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn thời hạn trái phiếu với trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên HNX với tổng giá trị được gia hạn là hơn 58.803 tỷ đồng.

VNDirect cho biết, tính đến ngày 24/8, có khoảng 67 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp theo thông báo của HNX. 

 Theo số liệu của VBMA, ước tính sẽ có khoảng 103.022 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong 4 tháng cuối năm nay. 

chọn
Bình Phước sẽ phát triển mạnh Chơn Thành và Đồng Xoài, hình thành vùng đô thị lớn phía Nam
Theo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tỉnh này xác định Chơn Thành và Đồng Xoài là hai đô thị cùng tăng trưởng mạnh, là cơ sở để phát triển vùng đô thị lớn ở phía Nam.