CC1 dự kiến chi 2.650 tỷ đồng mua lại trước hạn toàn bộ ba lô trái phiếu đang lưu hành

Trong thời gian dự kiến từ tháng 9 - ngày 31/12 tới đây, CC1 dự kiến chi 2.650 tỷ đồng mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Như vậy, nếu kế hoạch mua lại trước hạn trên thành công, CC1 sẽ chính thức đẩy sạch nợ trái phiếu.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP (mã chứng khoán: CC1) vừa thông qua chủ trương mua lại trước hạn toàn bộ ba lô trái phiếu đang lưu hành của công ty là CC1H2124001, CC1H2124002 và CC1H2124003.

Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại trước hạn theo mệnh giá là 2.650 tỷ đồng. Mục đích mua lại trái phiếu trước hạn là đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn phù hợp với tình hình tài chính và nhu cầu sử dụng vốn của CC1 trong từng thời kỳ, thời gian dự kiến tổ chức mua lại là từ tháng 9 - ngày 31/12 năm nay.

Về giá mua lại trái phiếu trước hạn, theo CC1, giá mua lại sẽ theo quy định tại các điều kiện, điều khoản trái phiếu tại thời điểm mua lại, tối đa giá mua lại mỗi trái phiếu bằng mệnh giá cộng với mọi khoản lại đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với trái phiếu đó tính đến nhưng không bao gồm ngày mua lại trước hạn.

Nói thêm về 3 lô trái phiếu trên, đối với lô trái phiếu mã CC1H2124001 (khối lượng phát hành 1.000 tỷ đồng và CC1H2124002 (khối lượng phát hành 800 tỷ đồng), cả hai lô trái phiếu trên đều được CC1 phát hành vào tháng 10/2021, đều có kỳ hạn 3 năm và đáo hạn vào tháng 10/2024, lãi suất của hai lô trái phiếu này là 10%/năm.

Tài sản đảm bảo của cả hai lô trái phiếu trên là quyền sở hữu, quản lý vận hành, khai thác cao ốc Sailing Tower của CC1 với tổng giá trị là 3.650 tỷ đồng.

Mục đích phát hành của lô trái phiếu mã CC1H2124001 để đầu tư dự án Điện gió Hàm Kiệm 2 (dùng 400 tỷ đồng) và đầu tư dự án Chung cư lô số 2 - giai đoạn 1 - KDC Hạnh Phúc (dùng 600 tỷ đồng).

Còn lô trái phiếu CC1H2124002 phát hành để tổng thầu EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch (dùng 550 tỷ đồng) và thi công xây lắp dự án tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng qua địa bàn TP Hải Phòng và 9km qua đại bàn tỉnh Thái Bình  (dùng 250 tỷ đồng).

Còn lô trái phiếu mã CC1H2124003 (khối lượng phát hành 850 tỷ đồng) được doanh nghiệp phát hành vào tháng 12/2021, có kỳ hạn 3 năm và đáo hạn vào tháng 12/2024. Mục đích phát hành và tài sản đảm bảo của lô trái phiếu trên không được doanh nghiệp công bố.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong năm 2022, CC1 đã chi hơn 249 tỷ đồng để trả lãi cho 3 lô trái phiếu trên.

chọn
Tập đoàn Sovico chi hơn 700 tỷ trả lãi 58 lô trái phiếu trong 6 tháng đầu năm
Công ty CP Tập đoàn Sovico đã công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2024.