CC1 có hơn 8.500 tỷ đồng các khoản phải thu, dòng tiền kinh doanh âm hơn nghìn tỷ trong năm 2022

Tổng tài sản của CC1 vào cuối năm 2022 đạt hơn 15.603 tỷ đồng, chiếm 55% là tổng các khoản phải thu, đạt 8.536 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm. Việc tăng các khoản phải thu trong năm kéo dòng tiền kinh doanh của công ty âm hơn 1.033 tỷ đồng.

 

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP (mã chứng khoán: CC1) cho thấy doanh thu thuần công ty đạt 2.605 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt gần 149 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước hơn 1,4 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 85%, đạt 86 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, lãi thuần kinh doanh đạt gần 94 tỷ đồng, giảm 71%. Nhờ khoản lợi nhuận khác hơn 95 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt gần 137 tỷ đồng, giảm 58%.

 

  KQKD năm 2022 của CC!. Nguồn: Quỳnh Anh tổng hợp từ BCTC. 

Cả năm 2022, doanh thu thuần của CC1 đạt 6.631 tỷ đồng, tăng 17%, biên lợi nhuận gộp tăng từ 41,6% lên 68,5% với lãi gộp hơn 454 tỷ đồng, tăng 93% so với năm 2021.

Doanh thu tài chính giảm cùng tổng các chi phí tăng kéo lợi nhuận thuần giảm 70% so với cùng kỳ, đạt 139 tỷ đồng. Lợi nhuận khác tăng 149% nên lãi trước và sau thuế lần lượt đạt 243 tỷ đồng và 184 tỷ đồng, giảm 52% và 61% so vơới cùng kỳ.

CC1 đã đặt mục tiêu năm 2022 với 11.252 tỷ đồng doanh thu thuần và 396 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, như vậy, CC1 đã hoàn thành 59% kế hoạch doanh thu và 61% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

 

Tổng tài sản của CC1 tại thời điểm cuối năm 2022 là hơn 15.603 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tổng cộng hơn 8.536 tỷ đồng, tăng 47%, bao gồm hơn 3.803 tỷ đồng trả trước cho người bán ngắn hạn; 2.287 tỷ đồng phải thu từ khách hàng ngắn hạn,…

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt gần 2.118 tỷ đồng, tăng 55%, phân bổ tại các dự án như Tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng – Thái Bình (PPP), Khu dân cư Hạnh Phúc…

Nguồn: BCTC doanh nghiệp.

Tổng nợ tài chính đạt gần 6.779 tỷ đồng, tăng 14% và gấp 1,6 lần vốn chủ sở hữu (đầu năm gấp 3,2 lần) đa số là khoản vay các ngân hàng BIDV, Vietinbank, TPBank… và trái phiếu.

Năm 2022, CC1 đã tăng vốn điều lệ thêm 2.145 tỷ đồng do công ty đã chào bán xong hơn 205 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 1:1,8 và trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8,12%. Qua đó, vốn chủ sở hữu đạt 4.123 tỷ đồng, tăng 122%.

Về dòng tiền của CC1, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 1.033 tỷ đồng do công ty tăng khoản phải thu, trả tiền lãi vay…

Trong năm, doanh nghiệp thu hơn 6.087 tỷ đồng từ đi vay, hơn 2.238 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp, ngoài ra công ty chi 5.501 tỷ đồng trả nợ gốc vay và 11,6 tỷ đồng trả nợ gốc thuê tài chính, do đó dòng tiền tài chính dương 2.808 tỷ đồng.

Còn dòng tiền thuần đầu tư âm 1.468 tỷ đồng vì công ty tăng mua sắm tài sản cố định, tăng vốn góp tại đơn vị khác. Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương 307 tỷ đồng.

chọn
TP HCM chốt phương án điều chỉnh quy hoạch chung
Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 vừa được thông qua, thành phố dự kiến hình thành và phát triển thành 5 phân vùng.