Cảnh cáo tư vấn giám sát cao tốc Bến Lức - Long Thành

Ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam – đại diện chủ đầu tư dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành (VEC) đã nghiêm khắc cảnh cáo Liên danh Tư vấn giám sát Dasan - Kunhwa - ICT.

Cụ thể, Liên danh Tư vấn giám sát Dasan - Kunhwa - ICT (Gói thầu C1) (Hợp phần ADB tài trợ) bị VEC cảnh cáo do không có ý kiến đánh giá kết quả khắc phục theo báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đối với gói thầu A3.

Trước đó, nhà thầu gói thầu A3 (Km 16+600 - Km 18+713,5) là Liên danh Halla Corporation (Hàn Quốc) – Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex đã trình nộp giải trình các vấn đề Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhưng nội dung sơ sài và không có cơ sở.

Tuy nhiên, tư vấn giám sát đã không có ý kiến, không kiểm tra nội dung giải trình cũng như khắc phục của nhà thầu.

Từ đó ban quản lý đã nghiêm khắc cảnh cáo tư vấn giám sát, đồng thời trả lại hồ sơ để tư vấn hướng dẫn và chỉ đạo nhà thầu A3 nghiêm túc thực hiện việc giải trình công tác khắc phục.

Trước ngày 6/9, tư vấn được yêu cầu phải trình báo cáo đánh giá cho ban quản lý. Đây là cơ sở để chủ đầu tư trình Bộ GTVT trước khi chuyển Kiểm toán Nhà nước.

chọn
Toàn cảnh đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển qua huyện Nam Trực đang xây dựng
Tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển đang xây dựng qua huyện Nam Trực thuộc địa bàn các xã Nam Cường, Hồng Quang, Nam Hùng, Nam Hoa, Nam Hồng và Nam Thanh.