Cập nhật biểu lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 8/2022

Qua khảo sát mới nhất vào ngày 4/8, ngân hàng Vietcombank vừa công bố biểu lãi suất được điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn so với hồi tháng trước. Hiện tại, phạm vi lãi suất huy động vốn được ghi nhận nằm trong khoảng 3,1%/năm - 5,6%/năm, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Theo ghi nhận, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã điều chỉnh biểu lãi suất tăng tại nhiều kỳ hạn so với tháng trước. Hiện tại, khung lãi suất tiền gửi được ghi nhận từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm, nhận lãi cuối kỳ. 

 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Nguồn: Vietcombank)

Trong đó, khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 3,1%/năm, tăng 0,1 điểm % so với tháng trước. 

Tương tự, tại kỳ hạn 3 tháng, các khoản tiền gửi tiết kiệm cũng được cộng thêm 0,1%/năm lên mức 3,4%/năm.

Trong khi đó, mức lãi suất ngân hàng Vietcombank là 4% vẫn được áp dụng cho hai kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng. 

Sau khi cộng thêm 0,1 điểm %, mức lãi suất cao nhất tại thời điểm khảo sát của ngân hàng Vietcombank được áp dụng riêng cho kỳ hạn 12 tháng là 5,6%/năm.

Đối với những kỳ hạn dài hơn từ 24 tháng đến 60 tháng, ngân hàng Vietcombank hiện đang niêm yết lãi suất là 5,4%/năm, tăng 0,1%/năm. 

Những khoản tiết kiệm có kỳ hạn ngắn 1 tuần và 2 tuần sẽ được ấn định lãi suất ngân hàng thấp chỉ 0,2%/năm. Đối với những tài khoản tiền gửi không kỳ hạn sẽ được áp dụng lãi suất không đổi là 0,1%/năm.

Kỳ hạn

VND

Tiết kiệm

Không kỳ hạn

0,1%

7 ngày

0,2%

14 ngày

0,2%

1 tháng

3,1%

2 tháng

3,1%

3 tháng

3,4%

6 tháng

4%

9 tháng

4%

12 tháng

5,6%

24 tháng

5,4%

36 tháng

5,4%

48 tháng

5,4%

60 tháng

5,4%

Nguồn: Vietcombank

Lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng cho khách hàng tổ chức

Cũng trong tháng 8, biểu lãi suất áp dụng cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp đã được điều chỉnh tăng thêm 0,1%/năm lên khoảng 3%/năm - 4,7%/năm, lần lượt áp dụng cho các kỳ hạn kéo dài từ 1 tháng đến 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Cụ thể, mức lãi suất tiết kiệm được áp dụng cho hai kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng là 3%/năm. Tại kỳ hạn 3 tháng, ngân hàng Vietcombank hiện đang triển khai lãi suất ở mức 3,3%/năm. 

Những tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn từ 6 tháng đến 9 tháng được ngân hàng ấn định lãi suất không đổi so với tháng trước là 3,7%/năm. Riêng tại kỳ hạn 12 tháng, khách hàng doanh nghiệp sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhất là 4,7%/năm. 

Nếu khách hàng gửi tiền tại ngân hàng với các kỳ hạn dài hơn từ 24 tháng đến 60 tháng thì sẽ được hưởng lãi suất cao hơn tháng trước 0,1 điểm % là 4,5%/năm. 

Trong trường hợp, các khoản tiền gửi không có kỳ hạn tiếp tục được ngân hàng áp dụng lãi suất chỉ 0,2%/năm.

Kỳ hạn

VND

Tiền gửi thanh toán

Không kỳ hạn

0,2%

Tiền gửi có kỳ hạn

1 tháng

3%

2 tháng

3%

3 tháng

3,3%

6 tháng

3,7%

9 tháng

3,7%

12 tháng

4,7%

24 tháng

4,5%

36 tháng

4,5%

48 tháng

4,5%

60 tháng

4,5%

Nguồn: Vietcombank

Lãi suất tiền gửi trực tuyến tại ngân hàng Vietcombank

Trong tháng mới, ngân hàng Vietcombank cũng công bố biểu lãi suất được điều chỉnh tăng dành cho hình thức gửi tiết kiệm online. Cụ thể, sau khi cộng thêm từ 0,1 đến 0,2 điểm %, phạm vi lãi suất huy động vốn hiện được ghi nhận trong khoảng 3,2%/năm đến 5,8%/năm, tương ứng với các kỳ hạn gửi từ 1 tháng đến 24 tháng, nhận lãi cuối kỳ. 

Hiện tại, 5,8%/năm đang là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng Vietcombank tại kỳ hạn 12 tháng với hình thức gửi tiết kiệm online. 

Kỳ hạn

VND

Tiền gửi trực tuyến

14 ngày

0,2%

1 tháng

3,2%

3 tháng

3,6%

6 tháng

4,2%

9 tháng

4,2%

12 tháng

5,8%

24 tháng

5,6%

Tất toán trước hạn (kỳ hạn 14 ngày)

0%

Tất toán trước hạn (kỳ hạn 1 tháng trở lên)

0,1%

Nguồn: Vietcombank

chọn
Châu Thành đã chuẩn bị gì để trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp của Hậu Giang?
Theo quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, Châu Thành được định hướng là trung tâm phát triển về công nghiệp và đô thị trong trung và dài hạn. Địa phương này nằm trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và đang có hàng loạt dự án BĐS lớn nhỏ hiện diện.