Cập nhật lãi suất ngân hàng GPBank mới nhất tháng 8/2022

Sau ba tháng tăng liên tiếp, lãi suất ngân hàng GPBank đã ổn định trở lại trong tháng 8 này. Hiện tại, mức lãi suất cao nhất là 7%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 3 tỷ đồng trở lên có kỳ hạn 13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng GPBank đối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn

Ghi nhận cho thấy, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) đã giữ nguyên biểu lãi suất tiền gửi tại tất cả kỳ hạn trong tháng 8 này, cụ thể là vào khoảng 4 - 6,75%/năm cho kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Theo đó, lãi suất được áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng hiện ở chung mức 4%/năm.

Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng đang được niêm yết với mức lãi suất là 6,45%/năm. Nhỉnh hơn là hai kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng với chung mức không đổi là 6,5%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 6,55%/năm.

Đối với phương thức lĩnh lãi này, lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện là 6,75%/năm, được quy định cho kỳ hạn 13 tháng. Các kỳ hạn 12 tháng và 15 - 36 tháng tiếp tục được GPBank niêm yết ở mức lãi suất 6,65%/năm.

Ảnh: GPBank

Trường hợp chọn các phương thức lĩnh lãi khác, khách hàng cũng sẽ nhận lãi suất ổn định trong tháng này, cụ thể như sau: 3,93 - 6,29%/năm (lĩnh lãi đầu kỳ); 3,97 - 6,53%/năm (lĩnh lãi 1 tháng); 6,11 - 6,49%/năm (lĩnh lãi 3 tháng); 6,16 - 6,54%/năm (lĩnh lãi 6 tháng); và 6,25 - 6,44%/năm (lĩnh lãi 12 tháng).

Khách hàng có tiền gửi ngắn hạn dưới 1 tuần, 1 - 3 tuần và không kỳ hạn tại GPBank sẽ được nhận cùng mức lãi suất là 0,2%/năm. Lưu ý, các kỳ hạn này chỉ được triển khai cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Kỳ hạn

Trả lãi

Đầu kỳ

Trả lãi Định kỳ

Trả lãi

Cuối kỳ

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

KKH

-

-

-

-

-

0,2

Dưới 1 tuần

-

-

-

-

-

0,2

1 tuần

-

-

-

-

-

0,2

2 tuần

-

-

-

-

-

0,2

3 tuần

-

-

-

-

-

0,2

1 tháng

3,99

-

-

-

-

4

2 tháng

3,97

3,99

-

-

-

4

3 tháng

3,96

3,99

-

-

-

4

4 tháng

3,95

3,98

-

-

-

4

5 tháng

3,93

3,97

-

-

-

4

6 tháng

6,25

6,36

6,4

-

-

6,45

7 tháng

6,26

6,4

-

-

-

6,5

8 tháng

6,23

6,38

-

-

-

6,5

9 tháng

6,24

6,41

6,45

-

-

6,55

12 tháng

6,24

6,46

6,49

6,54

-

6,65

13 tháng

6,29

6,53

-

-

-

6,75

15 tháng

6,14

6,41

6,44

-

-

6,65

18 tháng

6,05

6,36

6,39

6,44

-

6,65

24 tháng

5,87

6,26

6,29

6,34

6,44

6,65

36 tháng

5,54

6,08

6,11

6,16

6,25

6,65

Nguồn: GPBank

Lãi suất tiền gửi ngân hàng GPBank áp dụng với khoản tiết kiệm từ 3 tỷ đồng trở lên

Trong tháng 8, lãi suất ngân hàng GPBank áp dụng với khoản tiết kiệm từ 3 tỷ đồng trở lên cũng không có biến động mới. Hiện tại, các khoản tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 6 - 13 tháng, có lãi suất trong khoảng 6,7 - 7%/năm.

Ngân hàng GPBank cũng đang triển khai phương thức lĩnh lãi đầu kỳ với lãi suất dao động trong khoảng 6,45 - 6,51%/năm, kỳ hạn 6 - 13 tháng.

Ngoài ra, phương thức lĩnh lãi định kỳ cũng có lãi suất ngân hàng ổn định như sau: 6,61 - 6,77%/năm (lĩnh lãi 1 tháng, kỳ hạn 6 - 13 tháng), 6,64 - 6,73%/năm (lĩnh lãi 3 tháng, kỳ hạn 6, 9, 12 tháng) và 6,78%/năm (lĩnh lãi 6 tháng, kỳ hạn 12 tháng).

Qua so sánh, có thể thấy, các khung lãi suất vừa nêu cao hơn khoảng 0,21 - 0,25%/năm so với lãi suất tương ứng được niêm yết tại kỳ hạn 6 - 13 tháng của biểu lãi suất thông thường.

Số dư

Kỳ hạn

Trả lãi đầu kỳ

Trả lãi Định kỳ

Trả lãi cuối kỳ

1 tháng

3 tháng

6 tháng

Từ 3 tỷ đồng trở lên

6 tháng

6,48

6,61

6,64

-

6,7

7 tháng

6,49

6,64

-

-

6,75

8 tháng

6,46

6,62

-

-

6,75

9 tháng

6,47

6,65

6,69

-

6,8

12 tháng

6,45

6,69

6,73

6,78

6,9

13 tháng

6,51

6,77

-

-

7

Nguồn: GPBank

chọn
Cận cảnh cầu vượt sông Hồng nối Thái Bình - Nam Định hoàn thành 80%
Cầu sông Hồng có tổng chiều dài 1,4 km với tổng vốn đầu tư của công trình gần 1.000 tỷ đồng, nối hai huyện Tiền Hải (Thái Bình) và Giao Thủy (Nam Định).