Lãi suất ngân hàng GPBank ổn định trong tháng 9/2022

Tương tự như tháng trước, lãi suất ngân hàng GPBank trong tháng 9 vẫn không có biến động mới. Hiện tại, tiền gửi thông thường có kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, được niêm yết với lãi suất trong khoảng 4 - 6,75%/năm.

Lãi suất ngân hàng GPBank đối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn

Theo khảo sát vào ngày 9/9, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) tiếp tục duy trì biểu lãi suất tiền gửi đã phát hành trước đó.

Hiện tại, khách hàng có tiền gửi trong kỳ hạn 1 - 36 tháng, lựa chọn phương thức lĩnh lãi cuối kỳ, sẽ được nhận lãi suất trong khoảng 4 - 6,75%/năm.

Chi tiết hơn, các kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng được ngân hàng ấn định ở cùng mức lãi suất là 4%/năm.

Kế đó, lãi suất dành cho tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng là 6,45%/năm; hai kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng là 6,5%/năm; và kỳ hạn 9 tháng là 6,55%/năm.

Kỳ hạn 13 tháng hiện có mức lãi suất tiết kiệm cao nhất là 6,75%/năm. Các kỳ hạn 12 tháng và 15 - 36 tháng tiếp tục được GPBank niêm yết với cùng mức lãi suất là 6,65%/năm.

Ảnh: GPBank

Ngoài ra, ngân hàng GPBank cũng triển khai một số phương án lĩnh lãi khác với lãi suất ổn định như sau:

- Lĩnh lãi đầu kỳ: 3,93 - 6,29%/năm

- Lĩnh lãi 1 tháng: 3,97 - 6,53%/năm

- Lĩnh lãi 3 tháng: 6,11 - 6,49%/năm

- Lĩnh lãi 6 tháng: 6,16 - 6,54%/năm

- Lĩnh lãi 12 tháng: 6,25 - 6,44%/năm

Mức lãi suất được GPBank quy định cho tiền gửi ngắn hạn dưới 1 tuần, 1 - 3 tuần và không kỳ hạn hiện là 0,2%/năm, chỉ được triển khai cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Kỳ hạn

Trả lãi

Đầu kỳ

Trả lãi Định kỳ

Trả lãi

Cuối kỳ

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

KKH

-

-

-

-

-

0,2

Dưới 1 tuần

-

-

-

-

-

0,2

1 tuần

-

-

-

-

-

0,2

2 tuần

-

-

-

-

-

0,2

3 tuần

-

-

-

-

-

0,2

1 tháng

3,99

-

-

-

-

4

2 tháng

3,97

3,99

-

-

-

4

3 tháng

3,96

3,99

-

-

-

4

4 tháng

3,95

3,98

-

-

-

4

5 tháng

3,93

3,97

-

-

-

4

6 tháng

6,25

6,36

6,4

-

-

6,45

7 tháng

6,26

6,4

-

-

-

6,5

8 tháng

6,23

6,38

-

-

-

6,5

9 tháng

6,24

6,41

6,45

-

-

6,55

12 tháng

6,24

6,46

6,49

6,54

-

6,65

13 tháng

6,29

6,53

-

-

-

6,75

15 tháng

6,14

6,41

6,44

-

-

6,65

18 tháng

6,05

6,36

6,39

6,44

-

6,65

24 tháng

5,87

6,26

6,29

6,34

6,44

6,65

36 tháng

5,54

6,08

6,11

6,16

6,25

6,65

Nguồn: GPBank

Lãi suất tiền gửi ngân hàng GPBank áp dụng với khoản tiết kiệm từ 3 tỷ đồng trở lên

Tương tự như trên, lãi suất ngân hàng GPBank áp dụng với khoản tiết kiệm từ 3 tỷ đồng trở lên cũng ổn định trong tháng 9 này, vào khoảng 6,7 - 7%/năm đối với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 6 - 13 tháng.

Trong đó, mức lãi suất cao nhất là 7%/năm đang được niêm yết cho khoản tiết kiệm có kỳ hạn dài nhất được triển khai - 13 tháng.

Trường hợp chọn phương thức lĩnh lãi đầu kỳ, khách hàng gửi tiền tại GPBank sẽ được nhận lãi suất trong khoảng 6,45 - 6,51%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 6 - 13 tháng.

Lãi suất ngân hàng dành cho các phương thức lĩnh lãi định kỳ cũng ổn định như sau: 6,61 - 6,77%/năm (lĩnh lãi 1 tháng, kỳ hạn 6 - 13 tháng), 6,64 - 6,73%/năm (lĩnh lãi 3 tháng, kỳ hạn 6, 9, 12 tháng) và 6,78%/năm (lĩnh lãi 6 tháng, kỳ hạn 12 tháng).

Qua so sánh, có thể thấy, các khung lãi suất vừa nêu cao hơn khoảng 0,21 - 0,25%/năm so với lãi suất tương ứng được niêm yết tại kỳ hạn 6 - 13 tháng của biểu lãi suất thông thường.

Số dư

Kỳ hạn

Trả lãi đầu kỳ

Trả lãi Định kỳ

Trả lãi cuối kỳ

1 tháng

3 tháng

6 tháng

Từ 3 tỷ đồng trở lên

6 tháng

6,48

6,61

6,64

-

6,7

7 tháng

6,49

6,64

-

-

6,75

8 tháng

6,46

6,62

-

-

6,75

9 tháng

6,47

6,65

6,69

-

6,8

12 tháng

6,45

6,69

6,73

6,78

6,9

13 tháng

6,51

6,77

-

-

7

Nguồn: GPBank

chọn