Cập nhật lãi suất Ngân hàng Bảo Việt mới nhất tháng 10/2023

Theo ghi nhận vào tháng 10, ngân hàng BaoViet Bank tiếp tục có động thái giảm lãi suất tiền gửi ở nhiều kỳ hạn so với tháng trước. Theo đó, lãi suất được điều chỉnh giảm 0,1 - 0,4 điểm % tại các kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất Ngân hàng Bảo Việt mới nhất tháng 10/2023

Theo khảo sát chiều ngày 2/10, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi ở nhiều kỳ hạn đối với hình thức gửi tiền thông thường, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, biểu lãi suất tại quầy dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ có khung lãi suất từ 4,4%/năm đến 6,6%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. Chi tiết như sau:

Tiền gửi tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng được ngân hàng Bảo Việt giữ ổn định trong tháng mới. Trong đó, kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng hiện có chung mức lãi suất là 4,4%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,75%/năm và hai kỳ hạn 4 tháng, 5 tháng là 4,5%/năm.

Tại kỳ hạn 6  - 13 tháng, lãi suất ngân hàng đồng loạt giảm 0,4 điểm %, lần lượt hạ mức lãi suất xuống còn 5,9%/năm (kỳ hạn 6 tháng), 5,95%/năm (kỳ hạn 7 - 8 tháng), 6%/năm (kỳ hạn 9 - 11 tháng) và 6,3%/năm (kỳ hạn 12 - 13 tháng).

Sau khi giảm 0,1 điểm %, lãi suất tiết kiệm được áp dụng tại kỳ hạn từ 15 tháng đến 36 tháng hiện chung mức 6,6%/năm. Đây cũng là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất được ngân hàng Bảo Việt ấn định trong tháng 10.

Ảnh: BAOVIET Bank 

Ngoài ra, các khoản tiền gửi có kỳ hạn ngắn 7 - 21 ngày hoặc không kỳ hạn sẽ được ngân hàng BaoViet Bank áp dụng mức lãi suất là 0,3%/năm, không đổi so với tháng 9.

Bước sang tháng 10, ngân hàng cũng điều chỉnh hạ mức lãi suất tiết kiệm cho các hình thức lĩnh lãi khác, cụ thể như sau: 

- Lĩnh lãi định kỳ quý: 5,85 - 6,46%/năm, giảm 0,08 - 0,4 điểm %

- Lĩnh lãi định kỳ hàng tháng: 4,39 - 6,42%/năm, giảm 0,08 - 0,39 điểm %

- Lĩnh lãi trước: 4,36 - 6,09%/năm, giảm 0,07 - 0,38 điểm %

Kỳ hạn

Lãi suất lĩnh lãi trước

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý

(%/năm)

Không kỳ hạn

 

0,3

   

7 ngày

 

0,3

   

14 ngày

 

0,3

   

21 ngày

 

0,3

   

1 tháng

4,38

4,4

   

2 tháng

4,36

4,4

4,39

 

3 tháng

4,69

4,75

4,73

 

4 tháng

4,43

4,5

4,47

 

5 tháng

4,41

4,5

4,46

 

6 tháng

5,73

5,9

5,82

5,85

7 tháng

5,75

5,95

5,86

 

8 tháng

5,72

5,95

5,85

 

9 tháng

5,74

6

5,88

5,91

10 tháng

5,71

6

5,87

 

11 tháng

5,69

6

5,85

 

12 tháng

5,92

6,3

6,21

6,24

13 tháng

5,89

6,3

6,18

 

15 tháng

6,09

6,6

6,42

6,46

18 tháng

6

6,6

6,36

6,4

24 tháng

5,83

6,6

6,3

6,33

36 tháng

5,5

6,6

6,12

6,15

Nguồn: BaoViet Bank

Lãi suất Tiết kiệm EZ-Saving mới nhất tháng 10/2023

Khách hàng cá nhân cũng có thể lựa chọn sản phẩm tiết kiệm Ez-Saving tại ngân hàng Bảo Việt. Trong tháng 10 này, ngân hàng tiếp tục niêm yết biểu lãi suất mới cho hình thức tiết kiệm này.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng Bảo Việt hiện dao động trong khoảng 4,4 - 6,5%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, phương thức lĩnh lãi cuối kỳ. So với tháng trước, biểu lãi suất mới giảm 0,2 - 0,3 điểm % tại các kỳ hạn từ 6 tháng đến 36 tháng và không đổi ở các kỳ hạn khác.

Kỳ hạn

Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý

(%/năm)

7 ngày

0,3

   

14 ngày

0,3

   

21 ngày

0,3

   

1 tháng

4,4

   

2 tháng

4,4

4,34

 

3 tháng

4,75

4,73

 

4 tháng

4,5

4,47

 

5 tháng

4,5

4,47

 

6 tháng

6,1

6,02

6,05

7 tháng

6,15

5,96

 

8 tháng

6,15

5,96

 

9 tháng

6,3

6,2

6,25

10 tháng

6,2

6,05

 

11 tháng

6,2

6,05

 

12 tháng

6,5

6,3

6,35

13 tháng

6,5

6,35

 

15 tháng

6,5

6,42

6,45

18 tháng

6,5

6,42

6,45

24 tháng

6,5

6,42

6,45

36 tháng

6,5

6,42

6,45

Nguồn: BaoViet Bank

chọn
Hình ảnh KCN Sạch rộng gần 145 ha đang xây dựng ở huyện Ân Thi và Khoái Châu, Hưng Yên
Khu công nghiệp Sạch tỉnh Hưng Yên có quy mô 143,08 ha, tổng vốn đầu tư 1.788,59 tỷ đồng, hoạt động đến năm 2071 tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu và xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.