Lãi suất Ngân hàng Bảo Việt tháng 9/2023 cao nhất 6,8%/năm

Trong lần cập nhật mới nhất, ngân hàng Bảo Việt tiếp tục có động thái giảm lãi suất tiền gửi ở nhiều kỳ hạn so với tháng trước. Theo đó, lãi suất được điều chỉnh giảm 0,5 - 0,7 điểm % tại các kỳ hạn 6 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất Ngân hàng Bảo Việt mới nhất tháng 9/2023

Theo khảo sát ngày 6/9, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) có động thái điều chỉnh giảm biểu lãi suất tiền gửi 0,5 - 0,7 điểm % đối với hình thức gửi tiền thông thường, kỳ hạn hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Chi tiết hơn, 4,4%/năm là mức lãi suất được niêm yết cho khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng, 4,75%/năm là mức lãi suất tại kỳ hạn 3 tháng và 4,5%/năm là mức lãi suất tại kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng, đồng loạt ổn định so với tháng 8/2023.

Sau khi giảm 0,5 điểm % lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn 6 tháng về mức 6,3%/năm. Kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng được niêm yết mức lãi suất là 6,35%/năm, giảm 0,5 điểm %. Lãi suất ngân hàng Bảo Việt được niêm yết cho các kỳ hạn 9 - 11 tháng là 6,4%/năm sau khi giảm 0,6 điểm %.

6,7%/năm là mức lãi suất được áp dụng cho kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng, tương ứng giảm 0,5 điểm % (kỳ hạn 12 - 13 tháng),  0,6 điểm % (15 - 18 tháng) và 0,7 điểm % (kỳ hạn 24 - 36 tháng).

Ảnh: Vnbusiness

Ngoài ra, các khoản tiền gửi có kỳ hạn ngắn 7 - 21 ngày hoặc không kỳ hạn được ngân hàng BaoViet Bank áp dụng mức lãi suất là 0,3%/năm, không đổi so với tháng trước.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng triển khai biểu lãi suất tiết kiệm cho các phương thức lĩnh lãi khác, cụ thể như sau: Lĩnh lãi định kỳ quý vào khoảng 6,23 - 6,62%/năm; lĩnh lãi định kỳ hàng tháng vào khoảng 4,39 - 6,59%/năm; lĩnh lãi trước vào khoảng 4,36 - 6,27%/năm.

Kỳ hạn

Lãi suất lĩnh lãi trước

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý

(%/năm)

Không kỳ hạn

 

0,3

   

7 ngày

 

0,3

   

14 ngày

 

0,3

   

21 ngày

 

0,3

   

1 tháng

4,38

4,4

   

2 tháng

4,36

4,4

4,39

 

3 tháng

4,69

4,75

4,73

 

4 tháng

4,43

4,5

4,47

 

5 tháng

4,41

4,5

4,46

 

6 tháng

6,11

6,3

6,21

6,25

7 tháng

6,12

6,35

6,25

 

8 tháng

6,09

6,35

6,23

 

9 tháng

6,11

6,4

6,26

6,3

10 tháng

6,08

6,4

6,25

 

11 tháng

6,04

6,4

6,23

 

12 tháng

6,27

6,7

6,59

6,62

13 tháng

6,24

6,7

6,56

 

15 tháng

6,18

6,7

6,52

6,55

18 tháng

6,09

6,7

6,46

6,49

24 tháng

5,9

6,7

6,39

6,42

36 tháng

5,57

6,7

6,2

6,23

Nguồn: BaoViet Bank

Lãi suất Tiết kiệm EZ-Saving mới nhất tháng 9/2023

Khách hàng cá nhân còn có thể lựa chọn sản phẩm tiết kiệm Ez-Saving tại ngân hàng Bảo Việt. Bước sang tháng 9, khung lãi suất của sản phẩm tiết kiệm này được điều chỉnh trong khoảng 4,4 - 6,8%/năm, chênh lệch 0,05 - 0,9 điểm %, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Khi đăng ký gửi tiết kiệm tại gói Ez - saving, khách hàng sẽ có thể được nhận lãi suất cao hơn 0,1 điểm % so với biểu lãi suất thông thường ở nhiều kỳ hạn.

Kỳ hạn

Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý

(%/năm)

7 ngày

0,3

   

14 ngày

0,3

   

21 ngày

0,3

   

1 tháng

4,4

   

2 tháng

4,4

4,34

 

3 tháng

4,75

4,73

 

4 tháng

4,5

4,47

 

5 tháng

4,5

4,47

 

6 tháng

6,3

6,22

6,25

7 tháng

6,45

6,26

 

8 tháng

6,45

6,36

 

9 tháng

6,5

6,4

6,45

10 tháng

6,5

6,35

 

11 tháng

6,5

6,35

 

12 tháng

6,8

6,6

6,65

13 tháng

6,8

6,65

 

15 tháng

6,8

6,72

6,75

18 tháng

6,7

6,62

6,65

24 tháng

6,7

6,62

6,65

36 tháng

6,7

6,62

6,65

Nguồn: BaoViet Bank

chọn
5 điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030: Thêm một thành phố, lập khu kinh tế 5.300 ha
Đưa thị xã Kinh Môn lên thành phố; phát triển khu kinh tế 5.300 ha; quy hoạch mới 21 khu công nghiệp và hai tuyến dường sắt... là một số điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.