Biểu lãi suất Ngân hàng Bảo Việt cập nhật mới nhất tháng 6/2023

Sau phiên ổn định vào tháng trước, lãi suất ngân hàng Bảo Việt trong tháng 6 này được điều chỉnh giảm trở lại. Theo đó, tiền gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ của khách hàng cá nhân được ghi nhận trong khoảng từ 4,65%/năm đến 8,3%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Biểu lãi suất Ngân hàng Bảo Việt mới nhất tháng 6/2023

Khảo sát ngày 1/6, lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) đồng loạt giảm so với đầu tháng 5/2023.

Biểu lãi suất tại quầy dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ có khung lãi suất từ 4,65%/năm đến 8,3%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. Ngân hàng đã điều chỉnh giảm khoảng 0,1 - 0,5 điểm % cho tất cả các kỳ hạn được khảo sát.

Trong đó, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng đang được ngân hàng niêm yết chung mốc 4,65%/năm, giảm 0,5 điểm % so với tháng trước. Tại kỳ hạn 3 tháng, lãi suất đã được giảm xuống 0,5 điểm % so với trước đó, tức 5%/năm trong tháng 6/2023.

Trong khi đó, hai kỳ hạn tiếp theo là 4 tháng và 5 tháng lại có mức điều chỉnh thấp hơn khi giảm 0,5 điểm % xuống chung mốc 4,75%/năm vào tháng 6/2023. 

Đối với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất ngân hàng áp dụng là 7,5%năm, trong khi hai kỳ hạn sau đó là 7 tháng và 8 tháng cùng ghi nhận mức lãi suất là 7,55%/năm. Cả ba kỳ hạn vừa kể trên đều giảm 0,3 điểm % so với tháng 5.

Các kỳ hạn gửi từ 9 tháng đến 11 tháng được ngân hàng áp dụng chung lãi suất 7,7%/năm, giảm nhẹ 0,3 điểm %. Lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 12 tháng giảm 0,25 điểm %, xuống mốc 8,1%/năm. 

Các kỳ hạn dài trên 1 năm (13 tháng đến 36 tháng) dao động trong khoảng 7,7 - 8,3%/năm, giảm từ 0,1 đến 0,4 điểm %. Hiện tại, tiền gửi có kỳ hạn 13 tháng tại BaoViet Bank đang được áp dụng mức lãi suất cao nhất là 8,3%/năm.

Ảnh: BAOVIET Bank

Với các khoản tiền gửi tại thời gian ngắn (7 ngày, 14 ngày và 21 ngày), lãi suất ngân hàng Bảo Việt chỉ dừng ở mức 0,3%/năm, không đổi so với tháng trước. Mức lãi suất trên áp dụng cho cả các khách hàng gửi tiền tại gói không kỳ hạn.

Ngoài gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, khách hàng có thể lựa chọn hình thức nhận lãi khác tùy thuộc vào nhu cầu riêng như: lĩnh lãi trước (4,61%/năm đến 7,61%/năm), lĩnh lãi định kỳ hàng tháng (4,64%/năm đến 8,07%/năm) và lĩnh lãi định kỳ quý (7,08%/năm đến 7,97%/năm). Các hình thức này đều có mức lãi suất giảm với tháng trước đó.

Kỳ hạn

Lãi suất lĩnh lãi trước

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý

(%/năm)

Không kỳ hạn

 

0,3

   

7 ngày

 

0,3

   

14 ngày

 

0,3

   

21 ngày

 

0,3

   

1 tháng

4,63

4,65

   

2 tháng

4,61

4,65

4,64

 

3 tháng

4,93

5

4,97

 

4 tháng

4,67

4,75

4,72

 

5 tháng

4,65

4,75

4,71

 

6 tháng

7,23

7,5

7,38

7,43

7 tháng

7,23

7,55

7,41

 

8 tháng

7,19

7,55

7,39

 

9 tháng

7,28

7,7

7,51

7,55

10 tháng

7,24

7,7

7,48

 

11 tháng

7,19

7,7

7,46

 

12 tháng

7,49

8,1

7,92

7,97

13 tháng

7,61

8,3

8,07

 

15 tháng

7,19

7,9

7,64

7,69

18 tháng

7,06

7,9

7,56

7,6

24 tháng

6,67

7,7

7,28

7,32

36 tháng

6,25

7,7

7,04

7,08

Nguồn: BaoViet Bank

Lãi suất Tiết kiệm EZ-Saving mới nhất tháng 5/2023

Ngân hàng Bảo Việt cũng điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm đối với sản phẩm tiết kiệm EZ-Saving trong tháng 6 này. Cụ thể, phương thức lĩnh lãi cuối kỳ của gói này được điều chỉnh xuống 5%/năm đến 8,3%/năm, giảm từ 0,3 điểm % đến 0,8 điểm % cho kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Như vậy, mức lãi suất cao nhất mà khách hàng cá nhân được hưởng hiện nay là 8,3%/năm, tại kỳ hạn 13 tháng.

Kỳ hạn

Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý

(%/năm)

7 ngày

0,3

   

14 ngày

0,3

   

21 ngày

0,3

   

1 tháng

5

   

2 tháng

5

4,94

 

3 tháng

5

4,98

 

4 tháng

5

4,97

 

5 tháng

5

4,97

 

6 tháng

7,7

7,62

7,65

7 tháng

7,9

7,71

 

8 tháng

7,8

7,71

 

9 tháng

7,8

7,7

7,75

10 tháng

7,8

7,65

 

11 tháng

7,9

7,75

 

12 tháng

8,1

7,9

7,95

13 tháng

8,3

8,15

 

15 tháng

7,9

7,82

7,85

18 tháng

7,8

7,72

7,75

24 tháng

7,7

7,62

7,65

36 tháng

7,7

7,62

7,65

Nguồn: BaoViet Bank

chọn
Ecopark làm khu đô thị du lịch 10.000 tỷ ở Hà Tĩnh
Tập đoàn Ecopark dự kiến đầu tư Khu đô thị du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh với diện tích 154 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng.