Qui hoạch xây dựng đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế

Trước đề nghị của UBND tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo đối với việc lập qui hoạch tỉnh Kiên Giang và qui hoạch xây dựng đảo Phú Quốc.

Theo thông tin từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến đối với đề nghị của UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai lập qui hoạch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo định hướng khu kinh tế.

kien-giang-1-1564819912550326990509

Ảnh minh hoạ: Lê Giang.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lập qui hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 và quy định pháp luật về qui hoạch.

Đồng thời, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lập mới qui hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 739/TTg-CN ngày 8/6/2018 đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các qui hoạch có liên quan và quy định của pháp luật.

Theo văn bản số 739/TTg-CN ngày 8/6/2018, Kiên Giang lập qui hoạch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo định hướng Đơn vị hành chính - Kinh tế đặc biệt (đặc khu kinh tế).

Trước đó, UBND tỉnh Kiên Giang đã đề nghị Thủ tướng cho tạm dừng việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế cho đến khi Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

Tỉnh cũng đề xuất được phép sử dụng ngân sách địa phương lập mới quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc, theo hướng trở thành khu kinh tế Phú Quốc. Đồng thời, UBND tỉnh Kiên Giang muốn được áp dụng hình thức lựa chọn và chỉ định thuê đơn vị tư vấn nước ngoài lập quy hoạch; được thực hiện cơ chế tự thoả thuận khi xem xét giá trị hợp đồng và thanh toán với tư vấn nước ngoài.

Trước đó, tại văn bản số 739/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương cho phép tỉnh Kiên Giang tổ chức triển khai lập qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc và lập mới qui hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc theo định hướng phát triển thành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

chọn