Chi tiết ngày tốt để chuyển nhà về nhà mới năm 2022

Chuyển nhà được xem là một trong những việc vô cùng hệ trọng của các gia đình. Nếu muốn mọi thứ diễn ra được thuận lợi và suôn sẻ, hãy tham khảo ngày tốt để chuyển nhà theo từng tháng năm 2022 trong bài viết sau.

Gợi ý các ngày tốt để chuyển nhà năm 2022

Dưới đây là danh sách các ngày tốt để chuyển nhà cụ thể theo từng tháng của năm 2022 mà bạn có thể tham khảo:

Tham khảo ngày tốt để chuyển nhà tháng 1

Khi muốn chuyển nhà vào tháng 1, bạn nên xem những ngày tốt thích hợp và tránh những tuổi kỵ như sau:  

Thứ

Ngày

Tuổi kỵ

Thứ hai

Ngày Bính Thìn 

Dương lịch: 3/1/2022

Âm lịch: 1/12/2021

Canh Tuất, Nhâm Tuất

Thứ ba 

Ngày Đinh Tỵ 

Dương lịch: 4/1/2022

Âm lịch: 2/12/2021

Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Mùi

Chủ nhật

Ngày Nhâm Tuất 

Dương lịch: 9/1/2022

Âm lịch: 7/12/2021

Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần

Thứ ba

Ngày Giáp Tý 

Dương lịch: 11/1/2022

Âm lịch: 9/12/2021

Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân

Thứ năm 

Ngày Bính Dần

Dương lịch: 13/1/2022 

Âm lịch: 11/12/2021

Canh Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn

Thứ bảy

Ngày Mậu Thìn

Dương lịch: 15/1/2022 

Âm lịch: 13/12/2021

Canh Tuất, Bính Tuất

Thứ hai

Ngày Canh Ngọ

Dương lịch: 17/1/2022

Âm lịch: 15/12/2021

Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần

Thứ ba

Ngày Mậu Dần

Dương lịch: 25/1/2022

Âm lịch:  23/12/2021

Canh Thân, Giáp Thân

Tham khảo ngày tốt để chuyển nhà tháng 2

Những bạn nào có dự định chuyển nhà vào tháng 2/2022 thì có thể tham khảo một vài gợi ý các ngày tốt sau đây: 

Thứ

Ngày

Tuổi kỵ

Thứ ba

Ngày Ất Dậu

Dương lịch: 1/2/2022

Âm lịch: 1/1/2022

Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu

Chủ nhật

Ngày Canh Dần

Dương lịch: 6/2/2022

Âm lịch: 6/1/2022

Nhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tý, Giáp Ngọ

Thứ tư

Ngày Quý Tỵ

Dương lịch: 9/2/2022

Âm lịch: 9/1/2022

Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão

Thứ sáu

Ngày Ất Mùi

Dương lịch: 11/2/2022 

Âm lịch: 11/1/2022

Kỷ Sửu, Quý Sửu

Thứ sáu

Ngày Nhâm Dần

Dương lịch: 18/2/2022 

Âm lịch: 18/1/2022 

Bính Thân, Canh Thân, Bính Dần

Thứ ba

Ngày Bính Ngọ

Dương lịch: 22/2/2022

Âm lịch: 22/1/2022 

Canh Tý, Mậu Tý

Chủ nhật

Ngày Tân Hợi

Dương lịch: 27/2/2022

Âm lịch: 27/1/2022

Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi

Tham khảo ngày tốt để chuyển nhà tháng 3

Muốn quá trình chuyển nhà vào tháng 3 được thuận lợi, bạn có thể tham khảo bảng thông tin chi tiết dưới đây:

Thứ

Ngày

Tuổi kỵ

Thứ ba

Ngày Quý Sửu

Dương lịch: 1/3/2022

Âm lịch: 29/01/2022

Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ

Thứ năm

Ngày Nhâm Tuất

Dương lịch: 10/3/2022

Âm lịch: 8/2/2022

Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần

Thứ bảy

Ngày Giáp Tý

Dương lịch: 12/3/2022

Âm lịch: 10/02/2022

Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân

Chủ nhật

Ngày Ất Sửu

Dương lịch: 13/3/2022

Âm lịch: 11/02/2022

Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu

Thứ hai

Ngày Bính Dần

Dương lịch: 14/3/2022

Âm lịch: 12/02/2022

Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn

Thứ sáu

Ngày Canh Ngọ

Dương lịch: 18/3/2022

Âm lịch: 16/02/2022

Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần

Thứ sáu

Ngày Đinh Sửu

Dương lịch: 25/3/2022

Âm lịch: 23/02/2022

Tân Mùi, Kỷ Mùi

Thứ bảy

Ngày Mậu Dần

Dương lịch: 26/3/2022

Âm lịch: 24/02/2022

Canh Thân, Giáp Thân

Tham khảo ngày tốt để chuyển nhà tháng 4 

Muốn tìm các ngày tốt để chuyển nhà vào tháng 4 mà không kỵ tuổi của mình, bạn có thể xem một vài gợi ý sau: 

Thứ

Ngày

Tuổi kỵ

Thứ bảy

Ngày Ất Dậu

Dương lịch: 02/04/2022

Âm lịch: 02/03/2022

Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu

Chủ nhật

Ngày Quý Tỵ

Dương lịch: 10/04/2022

Âm lịch: 10/03/2022

Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão

Thứ tư

Ngày Quý Mão

Dương lịch: 20/04/2022

Âm lịch: 20/03/2022

Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão

Thứ năm

Ngày Tân Hợi

Dương lịch: 28/04/2022

Âm lịch: 28/03/2022

Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi

Thứ bảy

Ngày Quý Sửu

Dương lịch: 30/4/2022

Âm lịch: 30/03/2022

Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ

Tham khảo ngày tốt để chuyển nhà tháng 5

Tổng hợp những ngày tốt vào tháng 5 dưới đây sẽ giúp bạn gặp được những điều may mắn trong quá trình chuyển nhà năm 2022: 

Thứ

Ngày

Tuổi kỵ

Thứ ba

Ngày Bính Thìn

Dương lịch: 3/5/2022

Âm lịch: 3/4/2022

Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý

Thứ tư

Ngày Đinh Tỵ

Dương lịch: 4/5/2022

Âm lịch: 4/4/2022

Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Mùi

Thứ hai

Ngày Nhâm Tuất

Dương lịch: 9/5/2022

Âm lịch: 9/4/2022

Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần

Thứ tư

Ngày Giáp Tý

Dương lịch: 11/5/2022

Âm lịch: 11/4/2022

Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Nhâm Thân

Thứ năm

Ngày Ất Sửu

Dương lịch: 12/5/2022

Âm lịch: 12/4/2022

Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu

Thứ sáu

Ngày Bính Dần

Dương lịch: 13/5/2022

Âm lịch: 13/4/2022

Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn

Chủ nhật

Ngày Mậu Thìn

Dương lịch: 15/5/2022

Âm lịch: 15/4/2022

Canh Tuất, Bính Tuất

Thứ ba

Ngày Canh Ngọ

Dương lịch: 17/5/2022

Âm lịch: 17/4/2022

Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần

Thứ ba 

Ngày Đinh Sửu

Dương lịch: 24/5/2022

Âm lịch: 24/4/2022

Tân Mùi, Kỷ Mùi

Thứ tư

Ngày Mậu Dần

Dương lịch: 25/5/2022

Âm lịch: 25/4/2022

Canh Thân, Giáp Thân

Tham khảo ngày tốt để chuyển nhà tháng 6 

Nếu bạn đang phân vân không biết chọn ngày tốt nào để chuyển nhà trong tháng 5 này thì hãy tham khảo và áp dụng bảng thông tin này: 

Thứ

Ngày

Tuổi kỵ

Thứ tư

Ngày Ất Dậu

Dương lịch: 1/6/2022

Âm lịch: 3/5/2022

Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu

Thứ hai

Ngày Canh Dần

Dương lịch: 6/6/2022

Âm lịch: 8/5/2022

Nhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tý, Giáp Ngọ

Thứ tư

Ngày Nhâm Thìn

Dương lịch: 8/6/2022

Âm lịch: 10/5/2022

Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần

Thứ năm

Ngày Quý Tỵ

Dương lịch: 9/6/2022

Âm lịch: 11/5/2022

Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão

Thứ bảy

Ngày Ất Mùi

Dương lịch: 11/6/2022

Âm lịch: 13/5/2022

Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu

Thứ bảy

Ngày Nhâm Dần

Dương lịch: 18/6/2022

Âm lịch: 20/5/2022

Canh Thân, Bính Thân, Bính Dần

Chủ nhật

Ngày Quý Mão

Dương lịch: 19/6/2022 

Âm lịch: 21/5/2022

Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão

Thứ hai

Ngày Giáp Thìn

Dương lịch: 20/6/2022

Âm lịch: 22/5/2022

Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn

Tham khảo ngày tốt để chuyển nhà tháng 7 

Để chọn được ngày tốt chuyển nhà vào tháng 7 mà không kiêng kỵ tuổi, bạn không nên bỏ qua bảng danh sách ngày sau đây: 

Thứ

Ngày

Tuổi kỵ

Thứ bảy

Ngày Bính Thìn

Dương lịch: 2/7/2022

Âm lịch: 4/6/2022

Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý

Thứ sáu

Ngày Nhâm Tuất

Dương lịch: 8/7/2022

Âm lịch: 10/6/2022 

Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần

Chủ nhật

Ngày Giáp Tý

Dương lịch: 10/7/2022

Âm lịch: 12/6/2022

Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân

Thứ ba

Ngày Bính Dần

Dương lịch: 12/7/2022

Âm lịch: 14/6/2022

Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn

Thứ năm

Ngày Mậu Thìn

Dương lịch: 14/7/2022

Âm lịch: 16/6/2022

Canh Tuất, Bính Tuất

Thứ bảy

Ngày Canh Ngọ

Dương lịch: 16/7/2022 

Âm lịch: 18/6/2022

Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần

Chủ nhật

Ngày Mậu Dần

Dương lịch: 24/7/2022

Âm lịch: 26/6/2022

Canh Thân, Giáp Thân

Chủ nhật

Ngày Ất Dậu

Dương lịch: 31/7/2022

Âm lịch: 3/7/2022

Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu

Tham khảo ngày tốt để chuyển nhà tháng 8

Để tránh những điều không may mắn khi chuyển nhà, bạn hãy tham khảo ngay bảng thông tin sau: 

Thứ

Ngày

Tuổi kỵ

Thứ sáu

Ngày Canh Dần

Dương lịch: 5/8/2022

Âm lịch: 8/7/2022

Nhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tý, Giáp Ngọ

Chủ nhật

Ngày Nhâm Thìn

Dương lịch: 7/8/2022 

Âm lịch: 10/7/2022

Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần

Thứ hai

Ngày Quý Tỵ

Dương lịch: 8/8/2022

Âm lịch: 11/7/2022

Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão

Thứ tư

Ngày Ất Mùi

Dương lịch: 10/8/2022

Âm lịch: 13/7/2022

Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu

Thứ tư

Ngày Nhâm Dần

Dương lịch: 17/8/2022

Âm lịch: 20/7/2022

Canh Thân, Bính Thân, Bính Dần

Thứ sáu

Ngày Giáp Thìn

Dương lịch: 19/8/2022

Âm lịch: 22/7/2022

Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn

Thứ sáu

Ngày Tân Hợi

Dương lịch: 26/8/2022

Âm lịch: 29/7/2022

Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi

Chủ nhật

Ngày Quý Sửu

Dương lịch: 28/8/2022

Âm lịch: 2/8/2022

Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ

Thứ tư 

Ngày Bính Thìn

Dương lịch: 31/8/2022

Âm lịch: 5/8/2022

Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý

Tham khảo ngày tốt để chuyển nhà tháng 9

Những ngày tốt trong tháng 9 được liệt kê dưới đây có thể giúp bạn chuyển nhà được thuận lợi và suôn sẻ hơn: 

Thứ

Ngày

Tuổi kỵ

Thứ ba

Ngày Nhâm Tuất

Dương lịch: 6/9/2022

Âm lịch: 11/8/2022

Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần

Thứ năm

Ngày Giáp Tý

Dương lịch: 8/9/2022

Âm lịch: 13/8/2022

Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân

Thứ sáu

Ngày Ất Sửu

Dương lịch: 9/9/2022

Âm lịch: 14/8/2022

Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu

Thứ bảy

Ngày Bính Dần

Dương lịch: 10/9/2022 

Âm lịch: 15/8/2022

Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn

Thứ hai

Ngày Mậu Thìn

Dương lịch: 12/9/2022

Âm lịch: 17/8/2022

Canh Tuất, Bính Tuất

Thứ tư

Ngày Canh Ngọ

Dương lịch: 14/9/2022

Âm lịch: 19/8/2022

Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần

Thứ tư

Ngày Đinh Sửu

Dương lịch: 21/9/2022

Âm lịch: 26/8/2022

Tân Mùi, Kỷ Mùi 

Thứ năm

Ngày Mậu Dần

Dương lịch: 22/9/2022

Âm lịch: 27/8/2022

Canh Thân, Giáp Thân

Thứ năm

Ngày Ất Dậu

Dương lịch: 29/9/2022

Âm lịch: 4/9/2022

Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu

Tham khảo ngày tốt để chuyển nhà tháng 10 

Bảng gợi ý dưới đây giúp bạn tìm được các ngày tốt nhất trong tháng 10 để chuyển nhà: 

Thứ

Ngày

Tuổi kỵ

Thứ ba

Ngày Canh Dần

Dương lịch: 4/10/2022

Âm lịch: 9/9/2022

Nhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tý, Giáp Ngọ

Thứ năm

Ngày Nhâm Thìn

Dương lịch: 6/10/2022 

Âm lịch: 11/9/2022

Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần

Thứ sáu

Ngày Quý Tỵ

Dương lịch: 7/10/2022

Âm lịch: 12/9/2022

Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão

Chủ nhật

Ngày Nhâm Dần 

Dương lịch: 16/10/2022 

Âm lịch: 21/9/2022

Canh Thân, Bính Thân, Bính Dần

Thứ hai

Ngày Quý Mão

Dương lịch: 17/10/2022

Âm lịch: 22/9/2022

Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão

Thứ ba

Ngày Giáp Thìn

Dương lịch: 18/10/2022

Âm lịch: 23/9/2022

Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn

Thứ năm

Ngày Bính Ngọ

Dương lịch: 20/10/2022

Âm lịch:  25/9/2022

Mậu Tý, Canh Tý

Thứ ba

Ngày Tân Hợi

Dương lịch: 25/10/2022

Âm lịch: 1/10/2022

Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi

Chủ nhật

Ngày Bính Thìn

Dương lịch: 30/10/2022

Âm lịch: 6/10/2022

Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý

Thứ hai 

Ngày Đinh Tỵ

Dương lịch: 31/10/2022

Âm lịch: 7/10/2022

Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Mùi

Tham khảo ngày tốt để chuyển nhà tháng 11

Nếu bạn nào đang phân vân chọn ngày tốt để chuyển nhà vào tháng 11, bạn có thể xem bảng thông tin chi tiết sau: 

Thứ

Ngày

Tuổi kỵ

Thứ bảy

Ngày Nhâm Tuất

Dương lịch: 5/11/2022

Âm lịch: 12/10/2022

Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần

Thứ hai

Ngày Giáp Tý

Dương lịch: 7/11/2022

Âm lịch: 14/10/2022

Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân

Thứ tư

Ngày Bính Dần

Dương lịch: 9/11/2022

Âm lịch: 16/10/2022

Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn

Thứ sáu

Ngày Mậu Thìn

Dương lịch: 11/11/2022 

Âm lịch: 18/10/2022

Canh Tuất, Bính Tuất

Chủ nhật

Ngày Canh Ngọ

Dương lịch: 13/11/2022

Âm lịch: 20/10/2022

Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần

Thứ hai

Ngày Mậu Dần

Dương lịch: 21/11/2022

Âm lịch: 28/10/2022

Canh Thân, Giáp Thân

Thứ hai

Ngày Ất Dậu

Dương lịch: 28/11/2022

Âm lịch: 5/11/2022

Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu

Tham khảo ngày tốt để chuyển nhà tháng 12

Để tránh gặp những điều không may trong quá trình chuyển nhà cuối năm vào tháng 12 này, bạn đừng nên bỏ qua danh sách các ngày tốt được chia sẻ dưới đây:

Thứ

Ngày

Tuổi kỵ

Thứ bảy

Ngày Canh Dần

Dương lịch: 3/12/2022

Âm lịch: 10/11/2022

Nhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tý, Giáp Ngọ

Thứ hai

Ngày Nhâm Thìn

Dương lịch: 5/12/2022

Âm lịch: 12/11/2022

Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần

Thứ ba

Ngày Quý Tỵ

Dương lịch: 6/12/2022

Âm lịch: 13/11/2022

Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão

Thứ năm

Ngày Ất Mùi

Dương lịch: 8/12/2022

Âm lịch: 15/11/2022

Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu 

Thứ năm

Ngày Nhâm Dần

Dương lịch: 15/12/2022

Âm lịch: 22/11/2022

Canh Thân, Bính Thân, Bính Dần

Thứ sáu

Ngày Quý Mão

Dương lịch: 16/12/2022

Âm lịch: 23/11/2022

Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão

Thứ bảy

Ngày Giáp Thìn 

Dương lịch: 17/12/2022

Âm lịch: 24/11/2022

Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn

Thứ năm

Ngày Bính Thìn

Dương lịch: 29/12/2022

Âm lịch: 7/12/2022

Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý

Thứ sáu

Ngày Đinh Tỵ

Dương lịch: 30/12/2022

Âm lịch: 8/12/2022

Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Mùi

Chi tiết ngày tốt để chuyển nhà về nhà mới năm 2022 - Ảnh 13.

Ảnh: Người Việt tại Kuwait

 

Những lưu ý khi chọn ngày tốt để chuyển nhà năm 2022

Ngoài việc chọn lựa ngày để chuyển nhà như trên, bạn nên lưu ý một vài điều sau đây để có được sự may mắn cũng như suôn sẻ hơn trong thời gian sắp tới. 

- Xem ngày tốt dựa vào ngũ hành: Với mỗi ngày thường sẽ tương ứng với các hành như Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Nếu bạn muốn thuận lợi hơn trong việc chuyển nhà thì nên chọn ngày hành Kim - Thủy và hạn chế ngày hành Hỏa. 

- Xem ngày tốt dựa vào độ hợp tuổi: Mỗi gia chủ thường có tuổi mệnh khác nhau, bạn cần xem ngày hợp tuổi với mệnh tương thích để mọi việc đều được diễn ra thuận lợi và may mắn. 

- Tránh những ngày xấu: ngày Tam Nương (ngày Âm 3, 7, 13, 18, 22, 27) và ngày Nguyệt Kỵ (ngày Âm 5, 13, 23). 

- Xem ngày tốt dựa vào hướng nhà: nhà Hướng Đông (tránh ngày Dậu, Sửu, Tỵ), nhà hướng Tây (tránh ngày Hợi, Mão, Mùi), nhà hướng Nam (tránh ngày Thìn, Thân, Tý), nhà hướng Bắc (tránh ngày Dần, Ngọ, Tuất).

Trên đây là những gợi ý về ngày tốt để chuyển nhà và những điều mà bạn nên lưu ý. Điều này sẽ bạn hoàn thành quá trình chuyển nhà tốt đẹp và suôn sẻ hơn, đồng thời tránh được những khó khăn khi dọn về nhà mới.   

 

* Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

chọn
Vinhomes có thể khởi công dự án NOXH đầu tay bên Vịnh Cam Ranh trong quý II
Dự kiến trong quý II/2023, Khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh sẽ bước vào giai đoạn triển khai xây dựng. Dự án này do Muối Cam Ranh - công ty con của Vinhomes làm chủ đầu tư với quy mô gần 88 ha.