Tham khảo ngày tốt để đặt cọc mua đất mới nhất năm 2022

Đặt cọc là một trong những khâu quan trọng, đòi hỏi người mua đất cần phải xem xét kỹ lưỡng từ ngày đặt cọc, phương án đặt cọc đến số tiền đặt cọc. Trong đó, lựa chọn ngày tốt để đặt cọc mua đất được xem là cách giúp mang lại nhiều may mắn, tránh được những điều xui rủi khi giao dịch.

Ngày tốt để đặt cọc mua đất trong năm 2022

Dưới đây là danh sách các ngày tốt để đặt cọc mua đất chi tiết theo tháng của năm 2022. Bên cạnh đó, bạn có thể dựa vào tuổi của mình để tham khảo bảng danh sách một cách chính xác hơn.

Chi tiết ngày tốt để đặt cọc mua đất tháng 1

Vào tháng 1/2022, bạn nên chọn những ngày tốt dưới đây để gặp được nhiều may mắn khi đặt cọc mua đất:

Thứ

Ngày

Tuổi kỵ

Thứ bảy

Ngày Giáp Dần

Dương lịch:1/1/2022

Âm lịch: 29/11/2021

Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý

Chủ nhật

Ngày Ất Mão

Dương lịch: 2/1/2022

Âm lịch: 30/11/2021

Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu

Thứ năm

Ngày Kỷ Mùi

Dương lịch: 6/1/2022

Âm lịch: 4/12/2021

Đinh Sửu, Ất Sửu

Thứ bảy

Ngày Tân Dậu

Dương lịch:8/1/2022

Âm lịch:6/12/2021

Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi

Thứ ba

Ngày Tân Mùi

Dương lịch: 18/1/2022

Âm lịch: 16/12/2021

Quý Sửu, Đinh Sửu, Ất Dậu, Ất Mão

Chủ nhật

Ngày Bính Tý

Dương lịch: 23/1/2022

Âm lịch: 21/12/2021

Canh Ngọ, Mậu Ngọ 

Thứ hai

Ngày Đinh Sửu

Dương lịch: 24/1/2022

Âm lịch: 22/12/2021

Tân Mùi, Kỷ Mùi

Thứ bảy

Ngày Nhâm Ngọ

Dương lịch: 29/1/2022

Âm lịch: 27/12/2021

Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tuất, Bính Thìn

Chủ nhật 

Ngày Quý Mùi

Dương lịch: 30/1/2022

Âm lịch: 28/12/2021

Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ

Thứ hai

Ngày Giáp Thân

Dương lịch: 31/1/2022

Âm lịch: 29/12/2021

Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ, Canh Tý

Chi tiết ngày tốt để đặt cọc mua đất tháng 2

Một vài ngày tốt của tháng 2 trong bảng tham khảo sau sẽ giúp bạn được may mắn hơn trong quá trình ký hợp đồng đặt cọc mua đất: 

Thứ

Ngày

Tuổi kỵ

Thứ hai

Ngày Tân Mão

Dương lịch:7/2/2022

Âm lịch:7/1/2022

Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi

Thứ ba

Ngày Nhâm Thìn

Dương lịch:8/2/2022

Âm lịch: 8/1/2022

Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần

Thứ sáu

Ngày Ất Mùi

Dương lịch: 11/2/2022

Âm lịch: 11/1/2022

Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu

Thứ tư

Ngày Canh Tý

Dương lịch: 16/2/2022

Âm lịch: 16/1/2022

Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần

Thứ bảy

Ngày Quý Mão

Dương lịch: 19/2/2022

Âm lịch: 19/1/2022

Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão

Thứ tư

Ngày Đinh Mùi

Dương lịch: 23/2/2022

Âm lịch: 23/1/2022

Kỷ Sửu, Tân Sửu

Thứ năm

Ngày Mậu Thân

Dương lịch: 24/2/2022

Âm lịch: 24/1/2022

Canh Dần, Giáp Dần

Thứ hai

Ngày Nhâm Tý

Dương lịch: 28/2/2022

Âm lịch: 28/1/2022

Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn

Chi tiết ngày tốt để đặt cọc mua đất tháng 3

Bảng dưới đây giúp bạn tìm được những ngày tốt trong tháng 3 khi đặt cọc mua đất: 

Thứ

Ngày

Tuổi kỵ

Thứ tư

Ngày Giáp Dần

Dương lịch: 2/3/2022

Âm lịch: 30/1/2022

Mậu Thân, Bính Tý, Canh Ngọ, Canh Tý

Thứ năm

Ngày Ất Mão

Dương lịch: 3/3/2022

Âm lịch: 1/2/2022

Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu

Thứ hai

Ngày Kỷ Mùi

Dương lịch: 7/3/2022

Âm lịch: 5/2/2022

Đinh Sửu, Ất Sửu

Thứ tư

Ngày Tân Dậu

Dương lịch: 9/3/2022

Âm lịch: 7/2/2022

Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi

Thứ bảy

Ngày Tân Mùi

Dương lịch: 19/3/2022

Âm lịch: 17/2/2022

Quý Sửu, Đinh Sửu, Ất Dậu, Ất Mão

Thứ năm

Ngày Bính Tý

Dương lịch: 24/3/2022

Âm lịch: 22/2/2022

Canh Ngọ, Mậu Ngọ

Thứ sáu

Ngày Đinh Sửu

Dương lịch: 25/3/2022

Âm lịch: 23/2/2022

Tân Mùi, Kỷ Mùi

Thứ tư 

Ngày Nhâm Ngọ

Dương lịch: 30/3/2022

Âm lịch: 28/2/2022

Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tuất, Bính Thìn

Thứ năm

Ngày Quý Mùi

Dương lịch: 31/3/2022

Âm lịch: 29/2/2022

Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ

Chi tiết ngày tốt để đặt cọc mua đất tháng 4

Để bạn có thể chọn các ngày tốt vào tháng 4 mà không kiêng kỵ tuổi, đừng bỏ qua bảng thông tin sau:

Thứ

Ngày

Tuổi kỵ

Thứ sáu

Ngày Giáp Thân

Dương lịch: 1/4/2022

Âm lịch: 1/3/2022

Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ, Canh Tý

Thứ sáu

Ngày Tân Mão

Dương lịch: 8/4/2022

Âm lịch: 8/3/2022

Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi

Thứ bảy

Ngày Nhâm Thìn

Dương lịch: 9/4/2022

Âm lịch: 9/3/2022

Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần

Thứ ba

Ngày Ất Mùi

Dương lịch: 12/4/2022

Âm lịch: 12/3/2022

Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu

Chủ nhật 

Ngày Canh Tý

Dương lịch: 17/4/2022

Âm lịch: 17/3/2022

Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần

Thứ tư 

Ngày Quý Mão

Dương lịch: 20/4/2022

Âm lịch: 20/3/2022

Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão

Chủ nhật

Ngày Đinh Mùi

Dương lịch: 24/4/2022

Âm lịch: 24/3/2022

Kỷ Sửu, Tân Sửu

Thứ hai

Ngày Mậu Thân

Dương lịch: 25/4/2022

Âm lịch: 25/3/2022

Canh Dần, Giáp Dần

Thứ sáu

Ngày Nhâm Tý

Dương lịch: 29/4/2022

Âm lịch: 29/3/2022

Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn

Chi tiết ngày tốt để đặt cọc mua đất tháng 5

Nếu bạn đang phân vân không biết chọn ngày nào vào tháng 5 để thuận lợi trong việc đặt cọc mua đất hãy tham khảo và áp dụng bảng thông tin sau:

Thứ

Ngày

Tuổi kỵ

Chủ nhật

Ngày Giáp Dần 

Dương lịch: 1/5/2022

Âm lịch: 1/4/2022

Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý

Thứ hai

Ngày Ất Mão 

Dương lịch: 02/5/2022

Âm lịch: 02/4/2022

Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu

Thứ sáu

Ngày Kỷ Mùi

Dương lịch: 6/5/2022

Âm lịch: 6/4/2022

Đinh Sửu, Ất Sửu

Chủ nhật

Ngày Tân Dậu

Dương lịch: 8/5/2022

Âm lịch: 8/4/2022

Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi

Thứ tư

Ngày Tân Mùi

Dương lịch: 18/5/2022

Âm lịch: 18/4/2022

Quý Sửu, Đinh Sửu, Ất Dậu, Ất Mão

Thứ hai

Ngày Bính Tý

Dương lịch: 23/5/2022

Âm lịch: 23/4/2022

Canh Ngọ, Mậu Ngọ

Thứ ba

Ngày Đinh Sửu

Dương lịch: 24/5/2022

Âm lịch: 24/4/2022

Tân Mùi, Kỷ Mùi

Chủ nhật 

Ngày Nhâm Ngọ

Dương lịch: 29/5/2022

Âm lịch: 29/4/2022

Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tuất, Bính Thìn

Thứ hai

Ngày Quý Mùi

Dương lịch: 30/5/2022

Âm lịch: 1/5/2022

Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ

Thứ ba

Ngày Giáp Thân

Dương lịch: 31/5/2022

Âm lịch: 2/5/2022

Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ, Canh Tý

Chi tiết ngày tốt để đặt cọc mua đất tháng 6

Tổng hợp một số các ngày tốt để đặt cọc mua đất vào tháng 6 dưới đây sẽ giúp bạn có thể an tâm hơn khi đặt cọc mua đất năm 2022: 

Thứ

Ngày

Tuổi kỵ

Thứ ba

Ngày Tân Mão

Dương lịch: 7/6/2022

Âm lịch: 9/5/2022

Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi

Thứ tư

Ngày Nhâm Thìn

Dương lịch: 8/6/2022

Âm lịch: 10/5/2022

Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần

Thứ bảy

Ngày Ất Mùi

Dương lịch: 11/6/2022

Âm lịch: 13/5/2022

Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu

Thứ năm

Ngày Canh Tý

Dương lịch: 16/6/2022

Âm lịch: 18/5/2022

Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần

Chủ nhật

Ngày Quý Mão

Dương lịch: 19/6/2022

Âm lịch: 21/5/2022

Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão

Thứ năm

Ngày Đinh Mùi

Dương lịch: 23/6/2022

Âm lịch: 25/5/2022

Kỷ Sửu, Tân Sửu

Thứ sáu

Ngày Mậu Thân

Dương lịch: 24/6/2022

Âm lịch: 26/5/2022

Canh Dần, Giáp Dần

Thứ ba

Ngày Nhâm Tý

Dương lịch: 28/6/2022

Âm lịch: 30/5/2022

Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn

Thứ năm

Ngày Giáp Dần

Dương lịch: 30/6/2022

Âm lịch: 02/6/2022

Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý

Chi tiết ngày tốt để đặt cọc mua đất tháng 7

Muốn tìm ngày tốt phù hợp với tuổi của mình để đặt cọc mua đất vào tháng 7 này, bạn có thể xem những ngày gợi ý sau: 

Thứ

Ngày

Tuổi kỵ

Thứ sáu

Ngày Ất Mão

Dương lịch: 1/7/2022

Âm lịch: 3/6/2022

Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mùi, Tân Sửu

Thứ ba

Ngày Kỷ Mùi

Dương lịch: 5/7/2022

Âm lịch: 7/6/2022

Đinh Sửu, Ất Sửu

Thứ năm

Ngày Tân Dậu

Dương lịch: 7/7/2022

Âm lịch: 9/6/2022

Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi

Chủ nhật

Ngày Tân Mùi

Dương lịch: 17/7/2022

Âm lịch: 19/6/2022

Quý Sửu, Đinh Sửu, Ất Dậu, Ất Mão

Thứ sáu

Ngày Bính Tý

Dương lịch: 22/7/2022

Âm lịch: 24/6/2022

Canh Ngọ, Mậu Ngọ

Thứ bảy

Ngày Đinh Sửu

Dương lịch: 23/7/2022

Âm lịch: 25/6/2022

Y

Tân Sửu, Kỷ Mùi

Thứ năm 

Ngày Nhâm Ngọ

Dương lịch: 28/7/2022

Âm lịch: 30/6/2022

Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tuất, Bính Thìn

 

Thứ sáu

Ngày Quý Mùi

Dương lịch: 29/7/2022

Âm lịch:  1/7/2022

Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ

Thứ bảy

Ngày Giáp Thân

Dương lịch: 30/7/2022

Âm lịch: 2/7/2022

Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ, Canh Tý

Tham khảo ngày tốt để đặt cọc mua đất tháng 8

Nếu có dự định đặt cọc mua đất vào tháng 8, bạn có thể tham khảo một số ngày tốt trong tháng này dưới đây:

Thứ

Ngày

Tuổi kỵ

Thứ bảy

Ngày Tân Mão

Dương lịch: 6/8/2022

Âm lịch: 9/7/2022

Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Mùi, Ất Sửu

Chủ nhật 

Ngày Nhâm Thìn

Dương lịch: 7/8/2022

Âm lịch: 10/7/2022

Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần

Thứ tư

Ngày Ất Mùi

Dương lịch: 10/8/2022

Âm lịch: 13/7/2022

Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu

Thứ hai

Ngày Canh Tý

Dương lịch: 15/8/2022

Âm lịch: 18/7/2022

Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần

Thứ năm

Ngày Quý Mão

Dương lịch: 18/8/2022

Âm lịch: 21/7/2022

Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão

Thứ hai

Ngày Đinh Mùi

Dương lịch: 22/8/2022

Âm lịch: 25/7/2022

Kỷ Sửu, Tân Sửu

Thứ ba 

Ngày Mậu Thân

Dương lịch: 23/8/2022

Âm lịch: 26/7/2022

Canh Dần, Giáp Dần

Thứ bảy

Ngày Nhâm Tý

Dương lịch: 27/8/2022

Âm lịch: 1/8/2022

Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn

Thứ hai 

Ngày Giáp Dần

Dương lịch: 29/8/2022

Âm lịch: 3/8/2022

Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý

Thứ ba 

Ngày Ất Mão

Dương lịch: 30/8/2022

Âm lịch: 4/8/2022

Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu

Chi tiết ngày tốt để đặt cọc mua đất tháng 9

Bạn có thể hãy tham khảo bảng thông tin ngày tốt tháng 9 dưới đây để tránh những điều xui xẻo khi đặt cọc mua đất năm 2022:

Thứ

Ngày

Tuổi kỵ

Thứ bảy

Ngày Kỷ Mùi

Dương lịch: 3/9/2022

Âm lịch: 8/8/2022

Đinh Sửu, Ất Sửu

Thứ hai

Ngày Tân Dậu

Dương lịch: 5/9/2022

Âm lịch: 10/8/2022

Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi

Thứ năm

Ngày Tân Mùi

Dương lịch: 15/9/2022

Âm lịch: 20/8/2022

Quý Sửu, Đinh Sửu, Ất Dậu, Ất Mão

Thứ ba

Ngày Bính Tý

Dương lịch: 20/9/2022

Âm lịch: 25/8/2022

Canh Ngọ, Mậu Ngọ

Thứ tư

Ngày Đinh Sửu

Dương lịch: 21/9/2022

Âm lịch: 26/8/2022

Tân Mùi, Kỷ Mùi

Thứ hai

Ngày Nhâm Ngọ

Dương lịch: 26/9/2022

Âm lịch: 1/9/2022

Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tuất, Bính Thìn

Thứ ba

Ngày Quý Mùi

Dương lịch: 27/9/2022

Âm lịch: 2/9/2022

Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ,

Thứ tư

Ngày Giáp Thân

Dương lịch: 28/9/2022

Âm lịch: 3/9/2022

Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ, Canh Tý

Chi tiết ngày tốt để đặt cọc mua đất tháng 10

Nếu bạn đang có dự định mua đất thì hãy xem gợi ý các ngày tốt đặt cọc mua đất trong tháng 10 dưới đây: 

Thứ

Ngày

Tuổi kỵ

Thứ tư

Ngày Tân Mão

Dương lịch: 5/10/2022

Âm lịch: 10/9/2022

Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi

Thứ năm 

Ngày Nhâm Thìn

Dương lịch: 6/10/2022

Âm lịch: 11/9/2022

Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần

Chủ nhật 

Ngày Ất Mùi

Dương lịch: 9/10/2022

Âm lịch: 14/9/2022

Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu

Thứ sáu

Ngày Canh Tý

Dương lịch: 14/10/2022 

Âm lịch: 19/9/2022

Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần

Thứ hai

Ngày Quý Mão

Dương lịch: 17/10/2022

Âm lịch: 22/9/2022

Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão

Thứ sáu

Ngày Đinh Mùi

Dương lịch: 21/10/2022

Âm lịch: 26/9/2022

Kỷ Sửu, Tân Sửu

Thứ bảy 

Ngày Mậu Thân

Dương lịch: 22/10/2022

Âm lịch: 27/9/2022

Canh Dần, Giáp Dần

Thứ tư 

Ngày Nhâm Tý

Dương lịch: 26/10/2022

Âm lịch: 2/10/2022

Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Ngọ, Bính Thìn

Thứ sáu

Ngày Giáp Dần 

Dương lịch: 28/10/2022

Âm lịch: 4/10/2022

Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý

Thứ bảy

Ngày Ất Mão

Dương lịch: 29/10/2022

Âm lịch: 5/10/2022

Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu

Chi tiết ngày tốt để đặt cọc mua đất tháng 11

Khi đặt cọc mua đất vào tháng 11, bạn nên xem ngày tốt thích hợp với tuổi của mình để tránh những việc không mong muốn xảy ra:

Thứ

Ngày

Tuổi kỵ

Thứ tư

Ngày Kỷ Mùi

Dương lịch: 2/11/2022

Âm lịch: 9/10/2022

Đinh Sửu, Ất Sửu

Thứ sáu

Ngày Tân Dậu

Dương lịch: 4/11/2022

Âm lịch: 11/10/2022

Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi

Thứ hai

Ngày Tân Mùi

Dương lịch: 14/11/2022

Âm lịch: 21/10/2022

Quý Sửu, Đinh Sửu, Ất Mão, Ất Dậu

Thứ bảy

Ngày Bính Tý

Dương lịch: 19/11/2022

Âm lịch: 26/10/2022

Canh Ngọ, Mậu Ngọ

Chủ nhật

Ngày Đinh Sửu

Dương lịch: 20/11/2022

Âm lịch: 27/10/2022

Tân Mùi, Kỷ Mùi

Thứ sáu

Ngày Nhâm Ngọ

Dương lịch: 25/11/2022

Âm lịch: 2/11/2022

Giáp Tuất, Canh Tý, Bính Tuất, Bính Thìn

Thứ bảy

Ngày Quý Mùi

Dương lịch: 26/11/2022

Âm lịch: 3/11/2022

Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ

Chủ nhật

Ngày Giáp Thân

Dương lịch: 27/11/2022

Âm lịch: 4/11/2022

Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ, Canh Tý

Chi tiết ngày tốt để đặt cọc mua đất tháng 12

Việc lựa chọn mua đất vào những ngày cuối năm vô cùng quan trọng, bạn nên tham khảo các ngày tốt đặt cọc mua đất tháng 12 để tránh gặp những điều không tốt: 

Thứ

Ngày

Tuổi kỵ

Chủ nhật 

Ngày Tân Mão

Dương lịch: 4/12/2022

Âm lịch: 11/11/2022

Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi

Thứ hai

Ngày Nhâm Thìn

Dương lịch: 5/12/2022

Âm lịch: 12/11/2022

Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần

Thứ năm

Ngày Ất Mùi

Dương lịch: 8/12/2022

Âm lịch: 15/11/2022

Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu

Thứ ba

Ngày Canh Tý

Dương lịch: 13/12/2022

Âm lịch: 20/11/2022

Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần

Thứ sáu

Ngày Quý Mão

Dương lịch: 16/12/2022

Âm lịch: 23/11/2022

Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão

Thứ ba

Ngày Đinh Mùi

Dương lịch: 20/12/2022

Âm lịch: 27/11/2022

Kỷ Sửu, Tân Sửu

Thứ tư

Ngày Mậu Thân

Dương lịch: 21/12/2022

Âm lịch: 28/11/2022

Canh Dần, Giáp Dần

Chủ nhật

Ngày Nhâm Tý

Dương lịch: 25/12/2022

Âm lịch: 3/12/2022

Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn

Thứ ba

Ngày Giáp Dần

Dương lịch: 27/12/2022

Âm lịch: 5/12/2022

Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý

Thứ tư

Ngày Ất Mão

Dương lịch: 28/12/2022

Âm lịch: 6/12/2022

Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu

Tham khảo ngày tốt để đặt cọc mua đất mới nhất năm 2022 - Ảnh 13.

Ảnh: Topbank.vn

Những ngày xấu nào nên tránh đặt cọc mua đất 2022 

Bên canh việc chọn những ngày tốt để đặt cọc mua đất như trên, bạn nên lưu ý tránh những ngày xấu dưới đây nếu không muốn gặp những điều bất lợi về sau:

- Ngày Thọ Tử: Là ngày xấu không tốt cho người đặt cọc thường rơi vào các ngày Dương, bao gồm ngày 8/1, 2/2, 28/4, 4/12.

- Ngày Nguyệt Kỵ: Là ngày không may mắn dễ gây mất tiền thường rơi vào các ngày Âm mỗi tháng gồm có ngày 5, 14, 23.

- Ngày Dương Công Kỵ: Là ngày không tốt đối với các lĩnh vực xây dựng thường rơi vào ngày Dương đó là ngày 13/1, 12/2, 9/3, 7/4, 5/5, 3/6, 8/7, 29/7, 27/8, 25/9, 23/10, 21/11, 19/12.

- Ngày Tam Nương: Là ngày kiêng kỵ đặt cọc mua đất thường rơi vào 6 ngày Âm của năm gồm có ngày 3, 7, 13, 18, 22, 27.

Trên đây là những gợi ý về ngày tốt để đặt cọc mua đất cũng như ngày xấu mà bạn nên tránh. Điều này sẽ giúp bạn may mắn và gặp nhiều thuận lợi hơn trong quá trình đặt cọc mua đất vào năm nay.

 

* Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

chọn
Doanh nghiệp BĐS 'dễ thở' hơn trước áp lực trái phiếu đáo hạn, đón dòng vốn hơn 1 tỷ USD trong tháng 3
Từ sau khi Nghị định 08 có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp BĐS đã được giãn kỳ hạn trái phiếu và đề xuất các phương án trả nợ. Dòng tiền trái phiếu vào BĐS cũng tăng trở lại, riêng trong tháng 3 đạt hơn 45% khối lượng phát hành cả năm 2022.