Chi tiết số tiết học của từng cấp trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, học sinh lớp 1, 2 học ít nhất với 875 tiết, học sinh lớp 4, 5 học 1.050 tiết.

Chiều 27/12, Bộ GD&ĐT công bố chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Chương trình này giảm tải so với chương trình hiện hành về số môn học, số giờ học, chọn lọc nội dung giáo dục thiết thực, đổi mới phương pháp giáo dục, tạo điều kiện học sinh lựa chọn môn học, chủ đề học tập và tăng cường hoạt động thực hành.

Chương trình giáo dục phổ thông mới chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

chi tiet so tiet hoc cua tung cap trong chuong trinh giao duc pho thong moi
Ở cấp Tiểu học, các môn học bắt buộc gồm: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục lối sống, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Lịch sử và Địa lý, Khoa học, Tin học và Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật. Môn học tự chọn là Tiếng dân tộc thiểu số và Ngoại ngữ 1 (đối với lớp 1 và 2). Như vậy, ở bậc học xuất hiện môn học mới là Tin học và Công nghệ.
chi tiet so tiet hoc cua tung cap trong chuong trinh giao duc pho thong moi
Ở cấp THCS, các môn học bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật. Môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.
chi tiet so tiet hoc cua tung cap trong chuong trinh giao duc pho thong moi
Ở cấp THPT, các môn học bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh. Các môn học được lựa chọn: theo nhóm Khoa học Xã hội (gồm các môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý), nhóm Khoa học Tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học), nhóm Công nghệ và Nghệ thuật (gồm Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật). Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.
chi tiet so tiet hoc cua tung cap trong chuong trinh giao duc pho thong moi Chính thức công bố chương trình môn Ngữ văn mới

Ngữ văn là môn học bắt buộc được học từ lớp 1 đến lớp 12. Ở cấp tiểu học, môn học có tên là Tiếng ...

chi tiet so tiet hoc cua tung cap trong chuong trinh giao duc pho thong moi Học sinh THPT được giảm hơn 300 giờ học trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới mà Bộ GD&ĐT công bố chiều 27/12, học sinh cấp THPT sẽ được giảm tải hơn 300 ...

chi tiet so tiet hoc cua tung cap trong chuong trinh giao duc pho thong moi Chi tiết các môn học của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông mới 2018

Chiều 27/12, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018.

chọn
Vị trí thực tế sắp làm ba đường kết nối KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội
Huyện Đông Anh (Hà Nội) dự chi 800 tỷ đồng xây mới ba tuyến đường kết nối thẳng vào KCN Bắc Thăng Long.