Chọn nhà thầu thiết kế đô thị tuyến ven biển, ven sông Cổ Cò, Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập hồ sơ thiết kế đô thị (tỉ lệ 1/2.000) các tuyến ven biển, ven sông Cổ Cò từ thị xã Điện Bàn đến TP Hội An. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cấp khoảng 245 tỉ đồng (trong tổng 585 tỉ đồng triển khai dự án) cho đầu tư công trung hạn dự án nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò đoạn qua Đà Nẵng.

Theo đó, thời gian lựa chọn nhà thầu bắt đầu từ quý VI/2020 với hình thức hợp đồng trọn gói và thực hiện trong 30 ngày có giá trị gần 495 triệu đồng, từ ngân sách tỉnh. Hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Sở Xây dựng (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ qui định hiện hành.

Quảng Nam lựa chọn nhà thầu thiết kế đô thị tuyến ven biển, ven sông Cổ Cò - Ảnh 1.

Đoạn sông Cổ Cò qua địa phận thị xã Điện Bàn sẽ được nạo vét, thiết kế đô thị. (Ảnh: Chu Lai).

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo nội dung thiết kế cảnh quan ven sông Cổ Cò và khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến TP Hội An.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở GTVT tỉnh làm việc với Sở GTVT TP Đà Nẵng để thống nhất phương án khớp nối tuyến đường tàu điện kết nối từ TP Đà Nẵng đến TP Hội An.

Trong trường hợp phía TP Đà Nẵng không tổ chức tuyến này ven sông Cổ Cò thì cũng hủy qui hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Nghiên cứu bố trí các tuyến tàu điện ngầm hai bên bờ sông để phục vụ du lịch và thương mại dịch vụ.

Sở GTVT chịu trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng về chiều cao thông thủy của các cầu qua sông, các thông tin về điều chỉnh nắn tuyến dòng sông và làm việc với Sở GTVT TP Đà Nẵng để thống nhất hướng tuyến đường tàu điện kết nối từ TP Đà Nẵng đến TP Hội An.

Khu vực ven sông Cổ Cò nghiên cứu bố trí quĩ đất công cộng đủ lớn, hình thành ba công viên trung tâm, xứng tầm tại các khu vực: Khu phức hợp đô thị, thương mại dịch vụ và du lịch Điện Dương; Khu du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp tại phường Điện Dương và một khu vực phù hợp tại TP Hội An với khoảng cách phù hợp. Qui hoạch bố trí các bến thuyền du lịch chính gắn với các vị trí công viên lớn này.

Đối với cầu qua sông, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất bố trí 8 cầu chính (cầu ô tô) qua sông Cổ Cò theo qui hoạch đã duyệt; nghiên cứu bố trí một số cầu đi bộ tại vị trí phù hợp phục vụ phát triển du lịch, thương mại dịch vụ hai bên bờ sông. Thống nhất bổ sung ranh giới quản lí sông Cổ Cò vào hồ sơ thiết kế cảnh quan ven sông để xác định mốc giới quản lí hành lang sông Cổ Cò...

Gần 1.600 tỉ đồng nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò từ Đà Nẵng đến Quảng Nam

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cấp khoảng 245 tỉ đồng (trong tổng 585 tỉ đồng triển khai dự án) cho đầu tư công trung hạn dự án nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò đoạn qua Đà Nẵng.

Về phía Quảng Nam, dự án khơi thông sông Cổ Cò đoạn qua tỉnh này dự kiến có tổng kinh phí khoảng 1.000 tỉ đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 340 tỉ đồng, còn lại trách nhiệm của địa phương.

chọn