Chủ đầu tư, sàn giao dịch phải báo cáo định kỳ về pháp lý dự án, tình hình giao dịch

Chủ đầu tư dự án bất động sản phải cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án và sản phẩm trong các báo cáo định kỳ như quyết định chủ trương đầu tư hay văn bản của Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện bán.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44 ngày 29/6về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8, thay thế cho Nghị định số 117 ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

Theo đó, các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của từng địa phương hoặc cả quốc gia; về dự án bất động sản; về giao dịch chuyển nhượng, mua bán bất động sản; số liệu thống kê về thị trường… sẽ được chia sẻ, cung cấp trực tuyến tại cổng thông tin của hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản, địa chỉ www.batdongsan.xaydung.gov.vn.

Các cơ quan quản lý nhà nước được yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. (Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

Các cơ quan quản lý nhà nước được yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản có liên quan. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Bộ Tài chính chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản. 

Bộ Xây dựng cung cấp các thông tin về chứng chỉ môi giới bất động sản đã cấp trong kỳ; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và kết quả thực hiện phát triển nhà ở và các trường hợp phát triển nhà ở.

Sở Tài nguyên và Môi trường chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Cục thuế chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

UBND cấp huyện cung cấp thông tin, dữ liệu về số lượng và diện tích nhà ở, dân số khu vực đô thị, nông thôn.

Đáng chú ý, chủ đầu tư dự án bất động sản sẽ phải cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản và sản phẩm bất động sản đủ điều kiện giao dịch trong kỳ báo cáo. 

Việc kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án, cơ cấu loại bất động sản của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thẩm định dự án đầu tư xây dựng cần được thực hiện trước khi có thông báo khởi công xây dựng hoặc trước khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng để thực hiện dự án (nếu có).

Đối với bất động sản đủ điều kiện giao dịch, việc kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu và đăng tải văn bản thông báo của Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện trước khi chủ đầu tư đưa ra giao dịch.

Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án, chủ đầu tư nhận chuyển nhượng sẽ thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu và chủ đầu tư chuyển nhượng sẽ phải điều chỉnh, sửa đổi lại thông tin, dữ liệu về dự án. 

Các chủ đầu tư cũng cần kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch bất động sản của dự án trong kỳ báo cáo.

Trong khi đó, các sàn giao dịch bất động sản cung cấp thông tin, dữ liệu gửi về Sở Xây dựng nơi có bất động sản phát sinh giao dịch. 

Các thông tin trên cần được báo cáo định kỳ hàng quý hoặc hàng năm tùy loại. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản sẽ phải nộp phí khai thác. Ngoài Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (www.batdongsan.xaydung.gov.vn), các cá nhân tổ chức có thể khai thác, sử dụng dữ liệu tại cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng hoặc thông qua phiếu/văn bản yêu cầu; hợp đồng với cơ quan quản lý hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản.

chọn
Khi nào thị trường bất động sản phục hồi?
Thị trường bất động sản được dự đoán sẽ phục hồi vào cuối năm nay, tuy nhiên, do sự xuất hiện của những biến số tác động đến tâm lý, niềm tin của nhà đầu tư và doanh nghiệp, chuyên gia đã thay đổi nhận định về thời điểm hồi phục của thị trường.