Tags

chứng minh nhân dân

Tìm theo ngày
Thủ tục đổi, cấp mới giấy Chứng Minh Nhân Dân là gì?

Thủ tục đổi, cấp mới giấy Chứng Minh Nhân Dân là gì?

Giấy chứng minh nhân dân là gì?

Giấy Chứng minh nhân dân (CMND) hay còn gọi là chứng minh thư là một loại giấy tờ tùy thân, có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các đặc điểm căn cước cũng như lai lịch, nhận dạng của người được cấp Giấy chứng minh nhân dân (CMND).