Có 5 trường hợp vi phạm kê khai tài sản, thu nhập

Nếu năm 2016 không có trường hợp nào vi phạm kê khai tài sản, thu nhập thì năm 2017 có đến 5 trường hợp, trong đó có cả cán bộ cao cấp.

Trong báo cáo gửi Quốc hội, Chính phủ cho biết kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 đạt kết quả tích cực trên nhiều mặt. Tuy nhiên, việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn mang tính hình thức. Vẫn còn tình trạng người đứng đầu thiếu gương mẫu, vi phạm các quy định chính sách.

Theo báo cáo, ngoài 1,1 triệu người đã kê khai tài sản thu nhập năm 2016 (đạt 99,8%) vẫn còn hơn 1.600 trường hợp chưa công khai. Trong số này, chỉ có 78 người được xác minh tài sản, thu nhập.

Qua kiểm tra, Chính phủ đã phát hiện, xử lý 5 trường hợp vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập, trong đó có cả cán bộ cao cấp. Trong khi đó, năm 2016 không phát hiện trường hợp nào.

Trong phần báo cáo về kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng cũng chỉ rõ đã xử lý, kỷ luật cán bộ cấp cao thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ôtô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng nhà ở của doanh nghiệp.

co 5 truong hop vi pham ke khai tai san thu nhap

Theo kết luận của UBKT Trung ương, ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư thành ủy Đà Nẵng thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ôtô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.

Trong năm 2017, có 39 trường hợp người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng bị xử lý kỷ luật. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng đã được chú trọng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn lúng túng khi xác định mức độ trách nhiệm của người đứng đầu cấp trên đối với sai phạm của người đứng đầu cơ quan cấp dưới hoặc trong trường hợp sai phạm liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều cơ quan, đơn vị, bộ phận.

Theo báo cáo, từ tháng 10/2016 đến tháng 9/2017, cơ quan điều tra đã đã vào cuộc với 354 vụ án. TAND các cấp đã xét xử hơn 430 bị cáo, trong đó tỷ lệ tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng chiếm gần 50%. Có 8 bị cáo bị tuyên án tử hình, tù chung thân.

Trong báo cáo gửi Quốc hội, Chính phủ đánh giá các vụ án, vụ việc tham nhũng gây thiệt hại trên 1.500 tỷ đồng và 77.000 m­2 đất.

co 5 truong hop vi pham ke khai tai san thu nhap

Chính phủ sẽ tập trung thanh tra, kiểm toán các dự án BOT, BT. Ảnh: Thanh Tùng.

Về kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong năm tới, Chính phủ cho biết sẽ tăng cường thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng như: đất đai, tài nguyên khoáng sản; các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ...

Ngoài ra cơ quan chức năng sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo.

chọn