Cơ sở y tế tư nhân sẽ được thực hiện xét nghiệm chẩn đoán Covid-19

Chiều 9/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc giao cơ sở y tế tư nhân thực hiện xét nghiệm chẩn đoán Covid-19.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương cho phép được đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 như đề nghị của Bộ Tài chính.

Cơ sở y tế tư nhân sẽ được thực hiện xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 - Ảnh 1.

Bệnh viện Gia An 115 (quận Bình Tân, TP HCM) là cơ sở y tế tư nhân đầu tiên được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. (Ảnh: Báo Tin tức)

Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo qui định tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ qui định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên theo đúng qui định của pháp luật.


chọn