Đà Lạt đấu thầu tìm chủ cho 480 căn NƠXH

Dự án Nhà ở xã hội khu quy hoạch 5B - CC5 tại Khu dân cư - tái định cư 5B, phường 3 và phường 4, TP Đà Lạt gồm khu khu chung cư với 480 căn nhà ở.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội khu quy hoạch 5B - CC5 tại Khu dân cư - tái định cư 5B, phường 3 và phường 4, TP Đà Lạt. Hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Tổng diện tích dự kiến sử dụng đất 20.950 m2 phục vụ cho khoảng 1.450 - 1.900 dân, bao gồm 6.704 m2 đất xây dựng nhà ở xã hội, 1.676 m2 đất xây nhà ở thương mại, 4.713 m2 đất cây xanh và 7.857 m2 đất sân, đường nội bộ.

Dự án gồm ba khu chung cư cao 5 tầng, không kể tầng hầm; gồm 480 căn. Trong đó hai khu chung cư nhà ở xã hội tương ứng với 420 căn, diện tích 45 - 70 m2/căn. Dự kiến sẽ bán 294 căn (chiếm 70%), cho thuê 84 căn (chiếm 20%), thuê mua 42 căn (chiếm 10%).

Dự án còn một khu chung cư nhà thương mại gồm 60 căn để bán, diện tích 60 - 80 m2/căn. Ngoài ra là khu vực sinh hoạt cộng đồng, nhà để xe, các không gian chức năng khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt của chung cư. 

Vốn đầu tư của dự án 418,4 tỷ đồng; không bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư. Trong đó, vốn góp đế thực hiện dự án 83,68 tỷ đồng (chiếm 20% tống vốn đầu tư); vốn huy động 334,72 tỷ đồng (chiếm 80%).

Thời hạn hoạt động của dự án trong 50 năm, kể từ ngày cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư.

Dự án dự kiến thực hiện trong ba năm (36 tháng) kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư.

Cụ thể, từ tháng thứ một đến tháng thứ 12, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyên mục đích sử dụng đất, thủ tục môi trường, cấp phép xây dựng.

Từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24, chủ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tâng kỹ thuật, xây dựng chung cư nhà ở xã hội.

Từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 36 xây dựng chung cư nhà ở thương mại; hoàn thiện toàn bộ dự án, nghiệm thu, quyết toán công trình và tổ chức kinh doanh dự án theo quy định.

chọn
Nhiều vùng nông thôn sắp lên đô thị ở Thái Nguyên
Theo quy hoạch, Thái Nguyên sắp có nhiều vùng nông thôn lên đô thị, nhiều xã sẽ lên thị trấn, huyện Đại Từ và huyện Phú Bình tương lai sẽ lên thị xã...