Đà Nẵng cách li 14 ngày, thu phí tiền ăn ở người từ Hà Nội và TP HCM đến

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ngày 4/4 đã kí công văn số 66/BCĐ-SYT, chỉ đạo việc cách li y tế người từ địa phương có dịch để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Trung, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, UBND các quận, huyện, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố những nội dung sau:

Tổ chức cách li y tế tập trung có thu phí đối với công dân rời khỏi TP Hà Nội và TP HCM từ ngày 5/4 đến Đà Nẵng (kể cả người dân Đà Nẵng sinh sống, làm việc, học tập tại 2 địa phương trên) bằng đường hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy.

Địa điểm cách li tại các cơ sở cách li tập trung trên địa bàn thành phố. Thời gian là 14 ngày kể từ ngày rời khỏi TP Hà Nội hoặc TP HCM.

Đà Nẵng cách li 14 ngày, thu phí tiền ăn ở người từ Hà Nội và TP HCM đến - Ảnh 1.

Đà Nẵng tổ chức cách li y tế tập trung có thu phí đối với công dân rời khỏi TP Hà Nội và TP HCM từ ngày 5/4 đến Đà Nẵng (kể cả người dân Đà Nẵng sinh sống, làm việc, học tập tại 2 địa phương trên) bằng đường hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy. (Ảnh tư liệu: Chu Lai).

Về việc thu phí cách li, thu phí ăn, sinh hoạt theo qui định hiện hành. Tiền ở theo chi phí của cơ sở cách li tập trung.

Tổ chức cách li tại nhà, tại nơi cư trú, lưu trú, tạm trú đối với công dân rời khỏi TP Hà Nội và TP HCM từ ngày 1 đến ngày 4/4 và công dân đến từ những địa phương có trường hợp bệnh Covid -19 lây lan thứ phát tại cộng đồng đến TP Đà Nẵng.

Thường xuyên cập nhật danh sách các địa phương có trường hợp bệnh lây lan thứ phát tại cộng đồng, chủ động thông báo đến Công an thành phố, UBND các quận, huyện và các đơn vị chức năng có liên quan và phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Đối với những trường hợp đã hoàn thành quá trình cách li y tế tại các địa phương khác theo qui định, đến hoặc trở về TP Đà Nẵng, có giấy xác nhận hoàn thành quá trình cách li thì không áp dụng biện pháp cách li; yêu cầu những trường hợp này phải khai báo với cơ quan y tế và chính quyền địa phương, thực hiện tư vấn tự theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo qui định.

Những trường hợp đặc biệt cần phải đi công tác, công vụ hoặc có việc khẩn cấp của gia đình khi đến hoặc trở về TP Đà Nẵng phải có xác nhận của cơ quan công tác và chính quyền, cơ quan y tế địa phương nơi đi.

Các nội dung này sẽ được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Đà Nẵng xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến cụ thể của dịch bệnh.

chọn