Đà Nẵng chi hơn 124 tỉ đồng hỗ trợ người dân khó khăn do dịch Covid-19

Chính quyền TP Đà Nẵng đã hỗ trợ người tổng cộng 116.966 người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, với tổng kinh phí hơn 124,2 tỉ đồng.

Theo báo cáo số 171/BC-SLĐTBXH ngày 26/8 về kết quả chi trả cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa TP Đà Nẵng, tính đến ngày 25/8, tổng số trường hợp chi trả là 116.966 người, với tổng kinh phí là hơn 124,2 tỉ đồng.

Đà Nẵng đã chi hơn 124 tỉ đồng hỗ trợ người dân khó khăn do dịch COVID-19 - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Dân trí).

Trong đó, trường hợp người có công với cách mạng đã chi 14.045/14.045 người, với tổng số tiền là hơn 21 tỉ đồng.

Trường hợp bảo trợ xã hội, đã chi 26.560/26.605 người, với tổng số tiền là gần 40 tỉ đồng; 45 trường hợp đã gửi thông báo nhiều lần nhưng chưa nhận do ra khỏi thành phố chưa về nhận.

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, cơ quan chức năng đã chi 52.763/52.772 người, với tổng số tiền là gần 40 tỉ đồng; còn 9 trường hợp do ra khỏi thành phố chưa về nhận.

Đáng chú ý, đối với người lao động có 23.598 người đã có Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả với tổng số tiền là gần 24 tỉ đồng. Trong đó đã chi trả cho 18.761 người với số tiền hơn 19 tỉ đồng, đạt khoảng 80% tổng số lượng người và số tiền được chi trả.

Ngoài ra, 2.528 người thuộc các trường hợp đặc thù của thành phố theo Nghị quyết 298/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND TP Đà Nẵng đã được chi trả hơn 3,2 tỉ đồng.

Xem thêm: Cập nhật tịnh hình dịch Covid - 19 tại Đà Nẵng

chọn