Đà Nẵng dự kiến chi hơn 15.000 tỷ đồng xây dựng thành phố môi trường

Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường" giai đoạn 2021 -2030 có tổng mức đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng.

Theo Cổng TTĐT Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường TP vừa tổ chức họp báo giới thiệu đề án "Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường" giai đoạn 2021 - 2030.

Đề án có tổng kinh phí ước tính 15.546 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách hơn 5.400 tỷ đồng, vốn ODA là 3.200 tỷ đồng, vốn xã hội hóa hơn 6.900 tỷ đồng, với mục tiêu tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao hơn nữa các tiêu chí môi trường đang có.

Phấn đấu đến năm 2025, đề án này sẽ đáp ứng các mục tiêu, chỉ tiêu của giai đoạn và có lộ trình đến năm 2030 thiết lập được hệ thống quản lý môi trường theo nền tảng sinh thái, tạo sự an toàn về sức khỏe và môi trường cho người dân, các nhà đầu tư, cho du khách trong và ngoài nước khi đến với TP Đà Nẵng.

Đề án được triển khai trên cơ sở thực hiện đồng bộ 4 nhóm thành phần trọng tâm: Phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm; Cải thiện môi trường; Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

Về giải pháp, bảo vệ môi trường được lồng ghép trong các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0; chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, kết hợp với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đà Nẵng sẽ huy động các nguồn lực trong xã hội kết hợp với tăng chi ngân sách; áp dụng hiệu quả nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả chi phí xử lý và bồi thường thiệt hại; người hưởng lợi từ các giá trị do công tác xử lý, duy trì bảo vệ môi trường phải trả phí tương xứng; tiếp tục đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng và người dân trong bảo vệ môi trường.

chọn