Đà Nẵng giảm một nửa thời gian thẩm định hồ sơ đầu tư dự án

Đà Nẵng sẽ rút ngắn thời gian thẩm tra, thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án từ 15 ngày xuống còn 5 – 7 ngày làm việc.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành công văn thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố về việc rút ngắn quy trình, thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục đầu tư đối với các dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách.

Cụ thể, về việc tiếp nhận hồ sơ, trình tự thực hiện các thủ tục, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương cho phép tiếp nhận, xử lý hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với các thủ tục có liên quan khác như thẩm định điều kiện giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cập nhật thông tin tại quyết định quy hoạch.

UBND TP Đà Nẵng phê duyệt chấp thuận chủ trương cho dự án sau khi nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục về đất đai, quy hoạch, hoàn thiện việc đánh giá môi trường sơ bộ nói trên.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra, thẩm định theo quy định, hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung các thành phần còn thiếu trong quá trình thẩm tra, thẩm định dự án.

Về thời gian thẩm tra, thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND TP Đà Nẵng giao các Sở, ngành liên quan rút ngắn thời gian thẩm tra, thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án từ 15 ngày xuống còn 5 – 7 ngày làm việc.

Đối với các trường hợp dự án phức tạp, tồn tại nhiều vướng mắc, UBND TP Đà Nẵng đề nghị thực hiện nghiêm theo thời gian quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

chọn