Đà Nẵng mở rộng nhiều tuyến đường tại Liên Chiểu, Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn

25 tuyến đường tại các quận Liên Chiểu, Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn sẽ được triển khai thí điểm mở rộng thành đường có mặt cắt lòng đường 5,5 m.

Ngày 6/8, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành công văn về việc đầu tư mở rộng các tuyến đường có mặt cắt lòng đường 3,5 - 3,75 m thành 5,5 m trên địa bàn các quận. 

Theo đó, sau khi xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành phố thống thống nhất chủ trương thực hiện các thủ tục đầu tư thí điểm một số tuyến đường trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn.

Đà Nẵng đầu tư mở rộng nhiều tuyến đường trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn sẽ được thí điểm mở rộng. (Ảnh minh họa: Cổng TTĐT TP Đà Nẵng).

Cụ thể, quận Liên Chiểu triển khai thí điểm mở rộng 5 tuyến đường trên địa bàn phường Hòa Minh, tổng chiều dài khoảng 929 m. 

Quận Hải Châu triển khai thí điểm mở rộng 4 tuyến đường trên địa bàn phường Thuận Phước, tổng chiều dài khoảng 955 m. 

Quận Sơn Trà triển khai thí điểm mở rộng 6 tuyến đường trên địa bàn phường An Hải Bắc, tổng chiều dài khoảng 976 m. 

Quận Ngũ Hành Sơn triển khai thí điểm 10 tuyến đường trên địa bàn phường Hòa Hải và phường Mỹ An, tổng chiều dài khoảng 1.301 m.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập trung nhân lực tổ chức triển khai các công việc để sớm hoàn thành thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện. Đồng thời, báo cáo đánh giá toàn diện về những khó khăn vướng mắc và hiệu quả dự án trước khi đề xuất đầu tư các tuyến đường tiếp theo.

Cũng theo nội dung công văn, đối với việc đầu tư mở rộng các tuyến đường có mặt cắt lòng đường 3,5 - 3,75 m thành 5,5 m trên địa bàn các quận Cẩm Lệ và Thanh Khê, UBND hai quận này triển khai lập dự án đầu tư thí điểm một số tuyến đường để có cơ sở đánh giá toàn diện về những vướng mắc và hiệu quả trước khi đề xuất tiếp tục đầu tư các tuyến đường khác theo chủ trương của thành phố.

chọn
Hà Nội thông qua thành lập quận Gia Lâm
Sáng 22/9/2023, tại kỳ họp thứ mười ba HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm.