Đà Nẵng quy hoạch phân khu sân bay hơn 1.300 ha

Phân khu sân bay Đà Nẵng có quy mô khoảng 1.327 ha với quy mô dân số hiện trạng khu vực này là 66.000 người, chia làm 4 khu vực chính.

Theo Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông TP Đà Nẵng (Ban QLDA) hiện đang lấy ý kiến đồ án Quy hoạch phân khu sân bay tỷ lệ 1/2.000.

Đồ án quy hoạch phân khu sân bay Đà Nẵng có quy mô khoảng 1.327 ha. Phía bắc giáp đường Điện Biên Phủ; phía đông giáp đường Nguyễn Tri Phương và đường Nguyễn Hữu Thọ; phía tây giáp đường Trường Chinh và phía nam giáp đường Cách mạng Tháng Tám.

Tính chất của phân khu này là dân bay và cụm logistics hiện đại mới. Mục tiêu là tối đa hóa tiềm năng của sân bay như một trung tâm logistic, đồng thời tận dụng vị trí trung tâm của sân bay để phát triển thành một trung tâm công cộng tại Đà Nẵng.

Quy mô dân số hiện trạng của khu vực này khoảng 66.000 người. Quy mô dân số theo Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045 đã phê duyệt khoảng 104.000 người.

Về định hướng phát triển không gian, đô thị lấy sân bay làm trung tâm, các đơn vị ở, công trình thương mại, dịch vụ và các khu chức năng đô thị khác bố trí xung quanh. Quy hoạch đô thị tăng cường liên kết đông - tây, kết nối khu vực phía tây với khu vực trung tâm thành phố. Trong đó chú trọng tăng cường liên kết đông - tây trong nội bộ đô thị sân bay và với các phân khu đô thị khác. 

Quy hoạch phân khu sân bay Đà Nẵng gồm 4 khu vực chính. Cụ thể, khu vực 1 là cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, khu vực 2 là khu vực cửa ngõ sân bay phía đông, khu vực 3 là khu đô thị phía Nam và khu vực 4 là khu đô thị phía tây bắc.

Khu vực 1 được định hướng phát triển theo đồ án Quy hoạch điều chỉnh cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Trong đó, đáp ứng vai trò và chức năng chính là cảng hàng không quốc tế, nội địa liên vùng và nội vùng, sân bay dùng chung quân sự và dân dụng.

Khu vực 2 được định hướng phát triển công cộng, thương mại dịch vụ, phát triển các khu vực miễn thuế, vừa đáp ứng cho nhu cầu của hành khách sân bay vừa đáp ứng cho người dân TP Đà Nẵng nói chung, từ đó dần dần sẽ hình thành mô hình.

Khu vực 3 được định hướng là khu vực tái thiết đô thị, đầu tư nâng cấp, bổ sung hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và bổ sung các tiện ích đô thị. Từng bước đưa các cơ sở công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, kho tàng xen lẫn trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường ra các khu, cụm công nghiệp tập trung, đồng thời chuyển đổi chức năng những khu đất này thành đất phục vụ phát triển đô thị.

Khu vực 4 sẽ là khu vực chỉnh trang, tái thiết đô thị, nâng cấp bổ sung hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và bổ sung các tiện ích đô thị phục vụ nhu cầu của người dân.
chọn