Đà Nẵng xử lý các trường hợp đầu cơ đất công nghiệp

UBND thành phố Đà Nẵng giao Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp kiểm tra việc cho thuê lại đất trong khu công nghiệp, có biện pháp xử lý các trường hợp đầu cơ đất công nghiệp.

 Khu công nghệ cao Đà Nẵng hiện nay. (Ảnh: Hải Quân)

UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố thực hiện giám sát, đánh giá các dự án đầu tư trong các Khu công nghiệp, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư. 

Đồng thời, có giải pháp tháo gỡ vướng mắc và xử lý dứt điểm các trường hợp thuộc diện phải chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định pháp luật.

Đây là nội dung trong Công văn số 3834/UBND-KT ngày 14/7/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng gửi Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp cùng các đơn vị liên quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp.

Theo công văn, UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp rà soát việc sử dụng đất đảm bảo phù hợp mục đích sử dụng đất; không tham mưu chuyển mục đích sử dụng đất của khu công nghiệp sang mục đích sử dụng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật. 

Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp về phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ.

Cùng đó, theo dõi, quản lý về giá cho thuê lại đất, phí sử dụng hạ tầng trong các khu công nghiệp, đặc biệt là các khu công nghiệp do tư nhân làm chủ đầu tư. 

Ngoài ra, thực hiện các biện pháp hạn chế tình trạng “găm đất” làm ảnh hưởng đến việc tiếp cận đất đai trong khu công nghiệp của nhà đầu tư thứ cấp, rà soát đối với khu công nghiệp sau nhiều năm nhưng tỷ lệ lấp đất còn thấp, quỹ đất còn trống nhiều so với quy mô khu công nghiệp. 

Bên cạnh đó, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp mới phải đánh giá, rà soát kỹ lưỡng để lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm.

UBND TP cũng giao Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp kiểm tra, rà soát việc cho thuê lại đất trong khu công nghiệp, có biện pháp xử lý đối với các trường hợp đầu cơ đất công nghiệp.

Đồng thời, phối hợp với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư nghiên cứu, rà soát xây dựng và điều chỉnh định hướng thu hút đầu tư vào khu công nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2021 - 2030; có giải pháp thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu... 

Trước đó, ngày 12/7, TTXVN đã thông tin về tình trạng “xí phần” đất công nghiệp hàng chục năm để cho thuê nhà xưởng trái phép của Công ty TNHH Cáp điện Việt Á (trên lô đất 100.000 m2, Khu công nghiệp Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và Công ty Cổ phần ECICO (lô đất 7.692 m2, Khu công nghiệp Hòa Khánh Mở Rộng, TP Đà Nẵng).

Dù cả 2 doanh nghiệp này đã bị yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án từ năm 2015 nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép, gây lãng phí nguồn tài nguyên, thất thoát ngân sách cho thành phố. 

chọn
Bức tranh hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Long An 6 tháng đầu năm
Tỉnh Long An thông tin chi tiết về tình hình phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp trên địa bàn.