Đất có quy hoạch huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Các khu đất có quy hoạch ở huyện Sông Lô theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

Sông Lô là nằm ở phía tây tỉnh Vĩnh Phúc, tổng diện tích là 15.031,77 ha.

Huyện có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Lập Thạch; Phía tây giáp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Phía nam giáp thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Phía bắc giáp huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Huyện Sông Lô có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tam Sơn (huyện lỵ) và 16 xã: Bạch Lưu, Cao Phong, Đôn Nhân, Đồng Quế, Đồng Thịnh, Đức Bác, Hải Lựu, Lãng Công, Nhân Đạo, Nhạo Sơn, Như Thụy, Phương Khoan, Quang Yên, Tân Lập, Tứ Yên, Yên Thạch.

Trên địa bàn Huyện Sông Lô hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở huyện Sông Lô là khu đất dài khoảng 190 m ven đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Khu đất này được quy hoạch là đất khu công nghiệp.

Các khu đất dính quy hoạch trên địa bàn huyện Sông Lô được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sông Lô thời kỳ 2021-2030:

Đất có quy hoạch huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Huyện Sông Lô trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc. Trong khoanh đỏ là một khu đất có quy hoạch ở huyện Sông Lô. Khu đất được quy hoạch là đất khu công nghiệp (Nguồn bản đồ: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Vĩnh Phúc).

Đất có quy hoạch huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Đất có quy hoạch huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 4.

Khu đất có quy hoạch là đất khu công nghiệp thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

  (Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm các khu đất dính quy hoạch ở huyện Sông Lô trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ các khu đất dính quy hoạch ở huyện Sông Lô TẠI ĐÂY.