Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Quy hoạch sử dụng đất huyện Sông Lô thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sông Lô thời kỳ 2021-2030.

Sông Lô là nằm ở phía tây tỉnh Vĩnh Phúc, tổng diện tích là 15.031,77 ha.

Huyện có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Lập Thạch; Phía tây giáp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Phía nam giáp thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Phía bắc giáp huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Huyện Sông Lô có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tam Sơn (huyện lỵ) và 16 xã: Bạch Lưu, Cao Phong, Đôn Nhân, Đồng Quế, Đồng Thịnh, Đức Bác, Hải Lựu, Lãng Công, Nhân Đạo, Nhạo Sơn, Như Thụy, Phương Khoan, Quang Yên, Tân Lập, Tứ Yên, Yên Thạch.

Về quy hoạch, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, được xác định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 Huyện Sông Lô.

Hiện nay trên địa bàn huyện đã lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết 2 khu công nghiệp (Khu công nghiệp Sông Lô I, Khu công nghiệp Sông Lô II và một phần nhỏ của Khu công nghiệp Lập Thạch I), 2 cụm công nghiệp Đồng Thịnh và Hải Lựu, 2 khu đất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê đất tại các xã Lãng Công, Đức Bác.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Huyện Sông Lô trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Vĩnh Phúc).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

  - Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Sông Lô trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Sông Lô TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sông Lô TẠI ĐÂY.