Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Quy hoạch giao thông huyện Sông Lô thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sông Lô thời kỳ 2021-2030.

Sông Lô là nằm ở phía tây tỉnh Vĩnh Phúc, tổng diện tích là 15.031,77 ha.

Huyện có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Lập Thạch; Phía tây giáp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Phía nam giáp thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Phía bắc giáp huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Huyện Sông Lô có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tam Sơn (huyện lỵ) và 16 xã: Bạch Lưu, Cao Phong, Đôn Nhân, Đồng Quế, Đồng Thịnh, Đức Bác, Hải Lựu, Lãng Công, Nhân Đạo, Nhạo Sơn, Như Thụy, Phương Khoan, Quang Yên, Tân Lập, Tứ Yên, Yên Thạch.

Về quy hoạch, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, được xác định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 Huyện Sông Lô.

Đối với diện tích một phần quy hoạch của khu Công nghiệp Lập Thạch I nay đã có Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp – dịch vụ khu vực hai bên đường từ cầu Bì La đi trung tâm thị trấn Lập Thạch, đã điều chuyển vị trí quy hoạch KCN về huyện Lập Thạch vì vậy đề xuất vẫn tiếp tục quy hoạch thành cụm công nghiệp Yên Thạch – Đồng Thịnh.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Huyện Sông Lô trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Quy hoạch giao thông huyện Sông Lô thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Vĩnh Phúc).

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

 - Xem chi tiết quy hoạch giao thông huyện Sông Lô theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch giao thông huyện Sông Lô TẠI ĐÂY.