Đất có quy hoạch ở huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

Các khu đất có quy hoạch ở huyện Bình Liêu theo bản đồ sử dụng đất.

Huyện Bình Liêu có diện tích 470,2 km2 với dân số 33.000 người (2020). Huyện có 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Bình Liêu (huyện lỵ) và 6 xã là Đồng Tâm, Đồng Văn, Hoành Mô, Húc Động, Lục Hồn, Vô Ngại.

Trên địa bàn huyện Bình Liêu hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người muốn mua nhà đất để ở.  

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở huyện Bình Liêu là khu đất nằm ven Tỉnh lộ 341, gần Cửa khẩu Hoành Mô về phía đông nam. Khu đất này được quy hoạch làm đất kho tàng bến bãi.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở huyện Bình Liêu trên bản đồ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050.

Dưới đây là một số khu đất có quy hoạch ở huyện Bình Liêu thể hiện trên bản đồ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050.

Đất có quy hoạch ở huyện Bình Liêu, Quảng Ninh - Ảnh 1.

Huyện Bình Liêu thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở huyện Bình Liêu, Quảng Ninh - Ảnh 2.

Khu đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050. (Ô kẻ viền đen).

Đất có quy hoạch ở huyện Bình Liêu, Quảng Ninh - Ảnh 3.

Khu đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm các khu đất có quy hoạch ở huyện Bình Liêu trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Liêu TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở huyện Bình Liêu TẠI ĐÂY.