Đất có quy hoạch ở phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An.

Phường 2 có diện tích khoảng 1,40km². Trên địa bàn hiện có các tuyến giao thông huyết mạch là: đường QL62, Nguyễn Trung Trực, Trương Định.

Theo quyết định số 3767, TP Tân An là đô thị cấp vùng, trung tâm vùng tỉnh Long An, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Long An; đô thị hạt nhân trên trục hành lang kinh tế đô thị Tân An - Bến Lức, có các trung tâm chuyên ngành cấp vùng về an ninh quốc phòng, thương mại dịch vụ chất lượng cao, y tế, giáo dục - đào tạo và thể dục, thể thao; đô thị sinh thái đặc thù sông nước.

Phường 2 đã và đang hình thành nhiều dự án bất động sản.

Trên địa bàn phường này hiện có nhiều khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây, trong vòng tròn màu xanh dương là ví dụ khu đất có quy hoạch ở phường 2 thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Tân An thời kỳ 2021 – 2030.

Đất có quy hoạch ở phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An - Ảnh 1.

Phường 2 trên bản đồ Google vệ tinh

Khu đất có quy hoạch của phường 2 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Tân An thời kỳ 2021 – 2030.

Đất có quy hoạch ở phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

 Khu đất được quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Tân An thời kỳ 2021 - 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở phường 2 TẠI ĐÂY.