Đất có quy hoạch ở phường Hương Sơ, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở phường Hương Sơ, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Phường Hương Sơ là một trong 36 phường, xã của TP Huế. Phường có diện tích 3,94 km², dân số năm 2007 là 6.992 người, mật độ dân số đạt 1.775 người/km². Phường giáp với nhiều xã, phường khác của TP Huế và thị xã Hương Trà.

Cụ thể, phường Hương Sơ nằm ở phía tây bắc thành phố Huế; phía đông giáp phường Hương Vinh; phía tây giáp phường An Hòa; phía nam giáp phường Tây Lộc và phường Hương Vinh; phía bắc giáp phường Hương Vinh và thị xã Hương Trà.

Trên địa bàn phường này hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở phường Hương Sơ trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung TP Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dưới đây là ví dụ khu đất có quy hoạch ở phường Hương Sơ thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung TP Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050:

Đất có quy hoạch ở phường Hương Sơ, TP Huế, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Phường Hương Sơ trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở phường Hương Sơ, TP Huế, Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất phường Hương Sơ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung TP Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Khu đất viền vàng chính là ví dụ về khu đất được quy hoạch ở phường Hương Sơ.

Đất có quy hoạch ở phường Hương Vinh, TP Huế, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ.

Đất có quy hoạch ở phường Hương Sơ, TP Huế, Thừa Thiên Huế - Ảnh 4.

Khu đất được khoanh vàng là đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hương Sơ TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở phường Hương Sơ TẠI ĐÂY.