Đất có quy hoạch ở xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Các khu đất có quy hoạch ở xã Dương Tơ, TP Phú Quốc theo bản đồ sử dụng đất.

Dương Tơ là một xã thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Diện tích vào khoảng 80,40 km2. Xã Dương Tơ nằm ở trung tâm đảo Phú Quốc.

Vị trí địa lý của xã Dương Tơ như sau: Phía đông giáp xã Hàm Ninh và vịnh Thái Lan; phía tây giáp vịnh Thái Lan; phía nam giáp phường An Thới; phía bắc giáp phường Dương Đông và xã Cửa Dương.

Địa bàn xã Dương Tơ có nhiều khu đất có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở xã Dương Tơ là khu đất dài khoảng 500 m ven đường tỉnh 975. Vị trí cụ thể của khu đất là: Phía đông giáp đường tỉnh 975; phía tây là Fortuna Hotel Phú Quốc. Khu đất này được quy hoạch là đất du lịch hỗn hợp.

Các khu đất có quy hoạch trên địa bàn xã Dương Tơ được thể hiện trong bản đồ quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030 TP Phú Quốc:

Đất có quy hoạch ở xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 1.

Xã Dương Tơ trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 2.

Khu đất có quy hoạch của xã Dương Tơ trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Phú Quốc. Khu đất được khoanh đỏ được quy hoạch là đất du lịch hỗn hợp.

Đất có quy hoạch ở xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Đất có quy hoạch ở xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 4.

Khu đất được quy hoạch là đất du lịch hỗn hợp thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở xã Dương Tơ qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Phú Quốc TẠI ĐÂY.

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Dương Tơ TẠI ĐÂY.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).